Z Trhových Svinů se vydali na turistický výlet do Buškova Hamru. Každý výletník dostal na konci procházky pamětní list a klobásu.