V podzimním dopoledni se v sobotu 5. listopadu shromáždilo několik desítek diváků všeho věku. „Rybník patří k našemu statku," zmínil Luboš Brož a připojil, že s výsledkem výlovu je spokojen. Podle dalšího zástupce rodiny Brožů – Františka, se o rybník starají celé generace majitelů statku. „Už můj tchán tady krmil ryby," řekl František Brož mezi několika káděmi a doplnil, že historie vodní plochy ale sahá ještě dále do minulosti. Výlov je přitom 
i společenskou událostí 
s nezbytným občerstvením pro početné přihlížející nejrůznějšího věku.
„Když se loví rybník, tak se přijde podívat celá vesnice," zdůraznil jeden z diváckých účastníků akce Václav Štícha.