Výměna plynovodu uzavře křižovatku ve Čtyřech Dvorech. Následovat bude oprava vozovky. Práce jsou rozděleny do několika etap.

V křižovatce Husovy třídy a ulice Oskara Nedbala a části ulice Jaromíra Boreckého se chystá oprava povrchu vozovky. Oprava zasahuje V Boreckého ulici až po úroveň ulice Josefy Kolářové na sídlišti Vltava. Stavba je rozdělena na dvě části.

Parkoviště u hypermarketu Globus se připravuje na změnu režimu.
Budějovické obchodní domy se opevňují závorami. Dostane je Globus i Čtyři Dvory

V první budou pracovníci společnosti Kubík a.s. pro EG.D. rekonstruovat STL plynovod. Poté je vystřídá firma Swietelsky stavební s.r.o., která bude pokračovat v opravě povrchu vozovky. Po výměně plynovodu dojde k frézování povrchu komunikace, provedení oprav, odstranění rozbitých chodníkových obrubníků a betonové přídlažby a osazení nových komponentů, pokládce konstrukčních vrstev vozovky včetně nutné opravy podkladních vrstev a také k obnově vodorovného dopravního značení. Obnovy plynovodu jsou rozděleny do několika etap, začnou 11. července a potrvají do 26 září. Křižovatka Husova x Oskara Nedbala zůstane uzavřena od 17. července do 23. srpna 2023. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům MHD, IZS a záchranné službě.

Omezení ve Strakonické

S omezenou průjezdností budou muset po velkou část prázdnin počítat řidiči také u jedné z nejfrekventovanějších ulic v Českých Budějovicích. Strakonickou ulici totiž čeká rekonstrukce v úseku mezi Husovou třídou a křižovatkou zvanou diamant na silnici I/20. Dá se proto čekat buď mírné zdržení při jízdě Strakonickou nebo při volbě variantní trasy třeba přes ulici Husovu a Dlouhý most.

Jihočeský kraj plánuje od 10. 7. 2023 do 20. 8. 2023 rekonstrukci komunikace v délce 345 m, a to od konce kruhové křižovatky s ulicí Husova po sjezdy na silnice I. třídy I/20 a I/3. V rámci stavby dojde mimo jiné na Strakonické také k rozšíření stávajících autobusových zálivů pro kloubové autobusy, prodloužení nástupiště a nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce.

Na čtyři etapy

„Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, budou stavební práce rozděleny do čtyř etap tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy,“ uvedl k chystané akci David Hocke z tiskového oddělení krajského úřadu.

Spoluinvestorem této stavby bude i statutární město České Budějovice. Město se bude na této investici podílet částkou 1.576.602 korun bez DPH, ze které bude financována oprava části komunikace v ulici Jaromíra Boreckého spočívající pouze v nové obrusné vrstvě v délce asi 30 metrů, chodník a rozšíření nástupiště na autobusové zastávce, přisvětlení a osazení nových světelných signálů u přechodu.

Muži si vyřizovali účty před návštěvníky Sokolského ostrova.
Urážel je, až dostal pěstí. K potyčce tří mužů na Sokoláku volali policii

Zhotovitelem stavebních prací je firma STRABAG Silnice a.s., Praha. Jihočeský kraj budou stavební práce stát 14,2 mil. korun.

Kvůli rekonstrukci povrchu Strakonické ulice dojde od pondělí 10. července od 4 hodin k dočasnému přesunu zastávky Vltava střed (obousměrně) přibližně o 100 metrů.

Osiková ulice

V Českých Budějovicích se chystá v Mladém také úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Osiková mezi ulicemi Ke Špačkům a Jasmínová pro realizaci výstavby nového VN kabelu – přívodní vedení 110 kV. Termín uzavírky je od 10. července do 14. července. Objízdná trasa není stanovena.

V rámci stavby obytného souboru Dubičný potok dojde k úplnému uzavření společné stezky pro chodce a cyklisty mezi ulicemi Rudolfovská a Vrbenská. Uzavírku povolil odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu v termínu od 10. července do 7. srpna.