Za jejich skvělou reprezentaci jižních Čech jim včera poděkoval radní Jihočeského kraje Tomeš Vytiska. „Chtěl bych vám poděkovat, že jste svou snahu dotáhli tak daleko a doufám, že nabyté zkušenosti zúročíte v dalším životě," přeje si. Právě úspěchy studentů podle něj dokazují, že jsme možná zbytečně moc sebekritický národ. „Máme Evropě určitě co dát, tito mladí lidé jsou zárukou toho, že nezůstaneme stranou světového dění," věří Tomeš Vytiska.

Stoprocentně to platí o studentech českobudějovického Gymnázia Jírovcova, které mělo mezi oceněnými neuvěřitelných  osm zástupců. Úspěchy sklízí podle ředitele Pavla Kavříka díky tomu, že škola dokáže žáky motivovat. „Kantoři jsou nadšení a dokáží děti „nakopnout" správným směrem.

Díky tomu máme letos šest mezinárodních olympioniků, čímž se nemůže pochlubit žádná jiná škola 
v republice," cení si. A netají se ani receptem, jak na to. „Snažíme se najít to, co studenty zajímá a baví, nenutíme je do témat, která jim nesedí. Často takové talentované děti podchytí naši učitelé už na základních školách, stává se ale také, že přijdou k nám a netuší, že nějaký talent mají a přijdou na to až během studia."

Škola pak musí podle ředitele dbát o to, aby  studenti měli možnost své silné stránky rozvíjet. „Je to hodně o toleranci ze strany kantorů. Žák se pak víc věnuje svému předmětu, často kvůli soutěžím a soustředěním ani není ve škole a my mu třeba i tolerujeme větší absenci nebo vytvoříme individuální studijní plán. Důležitá je vzájemná důvěra. Musím říct, že studenti takového přístupu školy nezneužívají, opravdu se připravují," zdůrazňuje Pavel Kavřík.

Daniel Štipl svým objevem pomůže k záchraně včelstev

„Na akademii věd jsem se podílel na vývoji nového zařízení, které bude sloužit včelařům k identifikaci moru  včelího plodu, a to ve stadiu, kdy s touto závažnou chorobou včelstev jde ještě něco dělat. Při použití tohoto zařízení se lze vyhnout pálení napadených včelstev.
Funguje to na principu testovací karty, na kterou včelař převede voskovou měl 
z úlu. Musí ji předtím trošku upravit, aby vznikla tekutina, kterou pak na testovací kartu nakape. Kartu pak nechá tři dny v inkubátoru a následně se dozví, jestli v úlu mor včelího plodu je, nebo není.

Na gymnáziu jsem dostal příležitost jít na stáž v Akademii věd ČR a naučit se tam nějaké mikrobiologické techniky. Mělo to být maximálně na jeden rok, ale s mým školitelem a hlavním autorem projektu inženýrem Václavem Krištůfkem jsme si padli do oka a nakonec jsem mu pomáhal víc, než bylo původně v plánu.

Díky tomu se už tak trochu cítím být členem vědeckého týmu, mezi pracovníky jsem docela zapadl a už děláme na trošku jiném projektu.
Přesto ale, upřímně řečeno, nevím, jestli chci u této práce zůstat a po škole jít do výzkumu. Docela rád bych totiž šel po střední škole učit chemii a biologii. Sám jsem měl štěstí na dobré učitele a cítím takovou potřebu to někomu oplácet a předávat zkušenosti dalším mladým lidem.

Teď nastupuju na Karlovu univerzitu, chci ale dál spolupracovat s Akademií věd, otázkou je, jak to půjde časově skloubit se studiem."

Seznam oceněných studentůMezinárodní kola soutěží
Marek Novák, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 
1. místo na Mezinárodním veletrhu vědy a techniky;
Simona Gabrielová, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 1. místo, Přírodovědná olympiáda zemí EU (EUSO);
Emil Skříšovský, Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, 2. místo, Soutěž EU pro mladé vědce (EUCYS);
Eliška Havrdová, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 
3. místo, Mezinárodní  biologická olympiáda.

Ústřední kola soutěží
Vojtěch Muška, Gymnázium Komenského 89, Písek, 1. místo, Soutěž v cizích jazycích – francouzský jazyk, kategorie ZŠ  A 1;
Sára Stradová, Česko-anglické gymnázium s.r.o., 2. místo, Soutěž v cizích jazycích – španělština, kategorie I;
Markéta Ceháková, Gymnázium Na Sadech 308, Třeboň, 
2. místo, Olympiáda v českém jazyce,kategorie SŠ;
Filip Hulec, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 
2. místo, Zeměpisná olympiáda, kategorie D;
Ondřej Theiner, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 
2. místo, Středoškolská odborná činnost, obor fyzika + 2. místo, Astronomická olympiáda AB;
Daniel Štipl, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 
2. místo, Středoškolská odborná činnost, obor ochrana a tvorba životního prostředí;
Jiří Guth Jarkovský, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 2. místo, Matematický klokan, kategorie Student;
Martin Šourek, Gymnázium Pierra de Coubertina, 2. místo, Chemická olympiáda, kategorie B;
Jim Brauner, Gymnázium Masarykova 183, Milevsko, 
3. místo, Soutěž v cizích jazycích – angličtina, kategorie III. B;
Xuan Duc Le Pham, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice, 3. místo, Soutěž v cizích jazycích – španělština, kategorie I;
Lukáš Pelikán, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ, 3. místo, Soutěž v cizích jazycích – latina,kategorie B.

Soutěže odborných dovedností
Jaromír Šinka a Michal Keresteš, SŠ polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, 
2. místo, Mistrovství ČR, obor Kominík;
Iveta Tesařová, VOŠ  a SPŠ Resslova 440, Volyně, 3. místo, Studentský design, kategorie SŠ;
Lukáš Lívanec, SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem  státní jazykové zkoušky, České Budějovice, 2. místo,  Zlatý pohár LINDE, metoda 111;
Petr Hlaváč, SOŠ veter., mech. a zahr. a jazyková škola s právem  SJZ, České Budějovice, 2. místo, Zlatý pohár LINDE, metoda 135.