Hlavním investorem bude Jihočeský kraj. Hejtman Jiří Zimola v této souvislosti připomíná, že na území Českých Budějovic často na různých akcích spolupracují kraj a město. Za poslední tři roky –  v letech 2010 – 2013 vložil při takových investicích kraj do dopravních staveb 362 milionů korun. Jednalo se například o velkou rekonstrukci křižovatky v Mánesově ulici. Město za tuto dobu dalo do společných staveb v Českých Budějovicích 65 milionů korun.

Jako tři hlavní stavby, na nichž se společně podílejí město a kraj, jmenoval Jiří Zimola Zanádražní komunikaci, křižovatku Mánesova – Lidická a rekonstrukci Rošického ulice. Všechny komunikace jsou ve vlastnictví kraje. Pokud by se sečetly minulé tři roky a výhled do roku 2015, bude finanční podíl  kraje na společných akcích v Českých Budějovicích zhruba šestkrát vyšší než podíl města.

„Zároveň je třeba ale zdůraznit, že i když se Budějovice podílí na těchto stavbách nižšími finančními částkami, tak město mimo jiné zajišťuje často složité vypořádání majetkoprávních vztahů při vykupování pozemků, bez čehož by ke stavbám vůbec nemohlo dojít," zdůrazňuje Jiří Zimola a dodává, že chce jen upozornit na skutečnost, že ne všechny dopravní stavby v Českých Budějovicích se platí z městské pokladny.

Společnou akcí bude také dotažení Zanádražní komunikace z Pekárenské ulice k tak zvanému  Propojení okruhů. Podle náměstka hejtmana Jaromíra Slívy by rada kraje měla na nejbližším zasedání jednat už o výsledku výběrového řízení na zhotovitele. Cestu od Mladého po výpadovku na Lišov má Zanádražní komunikace usnadnit řidičům od podzimu 2015 nebo od jara 2016.

Jako samostatnou akci platil vloni v Českých Budějovicích magistrát například rekonstrukci Čechovy ulice 
za 36 milionů korun  či opravy místních komunikací a chodníků za 30 milionů korun.