Sokol byl založen 16. února 1862 v Praze, záhy se ale rozšířil po Čechách a Moravě a dodnes trvají početné jednoty i v zahraničí, kde je jejich existence spojena především s exulanty. Dodnes Sokol představuje organizaci nejen tělocvičnou, ale také společenskou. V Českých Budějovicích například pořádá již 26 let dětské šibřinky - maškarní.

V českobudějovické Sokolovně se letos dětské šibřinky konaly v sobotu 18. února, také jako připomínka výročí vzniku Sokola. Vše se tentokrát dělo na téma "Den v Zoo". Podle Milady Pospíšilové, vzdělavatelky T. J. Sokol České Budějovice, byly připraveny nejen soutěže a hry pro děti a oblíbená diskotéka, ale také vystoupení některých sokolských oddílů - například mažoretek. Pro zájemce byl připraven i drobný sportovní program pod dohledem sokolských cvičitelů, děti mohly zdolat malou překážkovou dráhu a další atrakce. Samozřejmostí byly odměny pro každou masku. Už v pátek se přitom konaly šibřinky pro dospělé, které mají v Českých Budějovicích kratší historii.

V předsálí tělocvičny si navíc každý mohl prohlédnout dokumenty z historie Sokola. Fotografie i z časů, kdy ještě nestála nynější Sokolovna. Ideový návrh celého areálu ostrova v době, kdy se teprve chystala výstavba dnešního stadionu, tělocvičny a dalšího zázemí a také zde byly vystaveny různé další zajímavosti připomínající historii Sokola v Českých Budějovicích.