Sobotní dopoledne si užili hlavně současní žáci a také měli možnost oslavit svůj svátek – Den dětí. Celá naše náves se proměnila v adrenalinový park. Všichni si mohli vyzkoušet skákací boty, lanový park, skákací hrad nebo lezeckou stěnu.

Školu navštívilo za pátek a sobotu přes 300 lidí a nešetřili chválou. Krásně vyzdobená škola, příjemný a pohodový program, myslím, že každý kdo přišel, určitě nelitoval.

Velký dík patří všem zaměstnancům školy, v čele s paní ředitelkou Marcelou Krychovou, za přípravu tak velké a krásné oslavy.

Růžena Balláková, starostka obce