V pondělí se sešli v Českých Budějovicích v Orlu na Lannově třídě členové okresní pobočky Svazu PTP VTNP (pomocné technické prapory vojenské tábory nucených prací) při výroční členské schůzi, kterou přítomní začali minutou ticha za osm kamarádů, jež od loňského setkání zemřeli.

„Po založení počátkem roku 1991 jsme registrovali čtyři stovky členů, ke konci loňského roku nás bylo na Českobudějovicku 84 členů včetně sedmi vdov," uvedl hospodář budějovické organizace svazu Stanislav Češka s tím, že údaje o všech členech mají zástupci oblastní rady od okresních organizací zatím jen ke konci roku 2014.

„Ne všichni se ale tenkrát po roce 1989 do Svazu PTP hlásili, čtyřicet až padesát našich spolubojovníků se členy nestalo, protože se báli, že se komunismus může vrátit," vysvětlil jednatel Václav Šulista. „Z jedenáctičlenného výboru je nás už jen sedm a z toho počtu jen tři se s nasazením všech sil snažíme vykonávat práci pro další členy. Těší nás, že se nám podařilo dosáhnout částečného morálního i finančního odškodnění našich členů," dodal Stanislav Češka.

„Odcházíme do věčných lovišť, kam se ale nikomu z nás nechce," přidal se jednatel Václav Šulista s tím, že ubývá těch, kteří by se starali o chod organizace a její členy. Dokonce se na celostátní úrovni hovoří o tom, že by svaz vzhledem k vysokému věku členů a funkcionářů ukončil svou existenci

„Pokud nám bude hlava a nohy sloužit, budeme se pak třeba scházet alespoň jednou měsíčně podle rot a útvarů, kde jsme sloužili, tedy s lidmi, kteří jsou nám nejbližší," říká Václav Šulista. V dubnu se např. bude v Českých Budějovicích konat tradiční setkání příslušníků III. PTP Karviná.

Někteří z pétépáků po sobě zanechávají osobní vzpomínky v podobě nahrávek nebo vyprávění zachycených novináři či studenty a autory diplomových prací.

„Bylo by potřeba, aby tyto vzpomínky vyšly knižně a zůstaly tak k dispozici ve školách nebo v knihovnách. Až už my tady nebudeme, tak aby mladí lidé věděli, co byly pomocné technické prapory zač," dodal Václav Šulista.