K fyzické analýze odpadků z rudolfovských domácností došlo letos v červnu. Nyní má samospráva podle starosty Víta Kavalíra k dispozici vyhodnocení. V asi půltunové hromadě čerstvých odpadků totiž našli pracovníci specializované firmy JRK řadu věcí, které do směsného odpadu nepatří.

Důležité informovat

Podle regionální manažerky JRK Veroniky Marešové se její výzkumný tým snaží s ohledem na nový zákon o odpadech nastavit funkční systém odpadového hospodářství nezatěžující zbytečně rozpočet města. „Důležité je také informovat o správném třídění občany,“ podotkla.

„Musím se přiznat, když jsem uviděl tu kopici na sběrném dvoře, tak jsem byl zklamán. Na první pohled bylo vidět, jak špatně nebo mnohdy spíš vůbec v Rudolfově a Hlinsku netřídíme svůj odpad,“ poznamenal starosta s tím, že tento fakt potvrdila i výsledná zpráva.

Mimo jiný zpracovatelný materiál občané vyhodili zahradní zeleň, kuchyňské zbytky, i mrtvé králíky.

close Výsledky komunální analýzy v Rudolfově. info Zdroj: Archiv JRK zoom_in

Zklamání i výzva

Analýza odpadu v Rudolfově potvrdila smutnou realitu, občané házejí do popelnic, i to co by měli vytřídit. Pro samosprávu je to zklamání i výzva, jak se probojovat k nápravě.

Koordinátorka fyzických analýz odpadu Lenka Richterová komentovala, že nalezený nerecyklovatelný odpad vážil ve vzorku 147 kilogramů. „Jednalo se o infekční i neinfekční odpad a směsný komunální odpad, který nebylo možné dále vytřídit, například šlo jednorázové znečištěné papírové utěrky organicky znečištěné, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby a dětské pleny,“ shrnula.

Složky, které lze dále využít činily neuvěřitelných 323 kilogramů. „Z toho je jasné, že město má značný potenciál pro zvýšení míry třídění odpadu, který se skrývá v nádobách na směsný komunální odpad,“ upozornila.

Největší podíl měl překvapivě biologicky rozložitelný odpad. „Šlo o zahradní zeleň, jako je tráva, listí, zemina, větve a podobně. Kuchyňský kompostovatelný odpad jako zbytky ovoce, zeleniny, slupky, odřezky z přípravy jídel, květiny. Nekompostovatelné jsou například zbytky jídel, které již prošly varem, často se jednalo o pečivo, masné či mléčné výrobky,“ uvedla Lenka Richterová.

close Výsledky komunální analýzy v Rudolfově graficky. info Zdroj: Archiv JRK zoom_in

Vysoký podíl byl i textilu. „Správně by se měl sbírat a používat k dalšímu využití, aby se tak předcházelo vzniku dalšího odpadu, vhodné je pořádat i pravidelné výměnné akce,“ sdělila s tím, že i nefunkční oblečení patří do kontejneru na textil, jen nesmí být znečištěné. Jak komentoval výsledky starosta Vít Kavalír, na první dojem jsou tyto čísla velkým zklamáním. „Z jiného úhlu pohledu je to pro vedení města a naše obyvatele velká výzva a možnost, jak vše vylepšit,“ míní.

Sedmdesát procent odpadu z půltunového vzorku do popelnice vůbec nepatřilo. „Dalo se dále vytřídit a zlikvidovat. Z těchto výsledků se musíme poučit. Nechápu, jak je možné, že v nádobách bylo kompostovatelného bioodpadu tolik? Přitom kompostéry obyvatelé dostávali zdarma. Jak je možné, že se v popelnicích objevuje běžně separovaný odpad jako je plast, papír, sklo, kov a textil,“ nemohl pochopit starosta.

Novým zákonem o odpadech se za jejich likvidaci, a to především těch špatně vytříděných, bude podle jeho slov draze platit. „Buď si to včas všichni uvědomíme, anebo to zaplatíme na zvýšených poplatcích za likvidaci,“ uzavřel Vít Kavalír.