Koná se od 11. října 2017 do 21. ledna 2018.

Výstavu k 150. výročí organizovaného včelařství na Českobudějovicku pořádá Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Okresní výbor Českého svazu včelařů v prvním patře hlavní historické budovy Jihočeského muzea. "Expozice přiblíží například biologii včel, dějiny včelaření na našem území i ve světě či využití včelích produktů. K vidění budou i historické a současné včelí úly nebo unikátní originály knih z 18. - 19. století, věnované chovu včel," říká autorka libreta výstavy Marie Šotolová.

Součástí výstavy například bude také informační stánek, který nabídne dětem základní informace o chovu a významu včel v přírodě. Pro děti a studenty připravilo edukační oddělení muzea také řadu doprovodných materiálů a akcí. Pro širší veřejnost jsou určeny podvečerní přednášky o dějinách včelařství na Českobudějovicku i ve světě, o využití včelích produktů atd. Návštěvníky dále čeká například Včelí den v muzeu nebo rekonstrukce českého lidového zvyku - obchůzka s Ambrožem.

Harmonogram všech doprovodných akcí k výstavě:
- 12. 10. 2017 od 16:00 - Jan Caletka: přednáška Dějiny včelařství na Českobudějovicku
- 14.10. 2017 od 14:00 - MUDr. Jiří Brožek: přednáška Léčba včelími produkty
- 18. 10. 2017 od 16:00 - František Gerhart: přednáška s ukázkami pro rodiče s dětmi Nad včelím úlem se včelařem
- 19. 10. 2017 od 16:00 - PhDr. Marie Šotolová: přednáška Včelařství ve starověku
- 2. 11. 2017 od 16:00 - Mgr. Jakub Straka, Ph.D.: přednáška Včely samotářky
- 18. 11. 2017 od 9:00 do 17:00 - Včelí den: tvoření a výrobky z včelích produktů, výroba perníků z forem s Julií Chadimovou, vosk, med a další - program pro celou rodinu
- 7. 12. 2017 od 14:30 - Rekonstrukce českého lidového zvyku: Obchůzka se sv. Ambrožem – začátek vycházky od Jihočeského muzea přes náměstí Přemysla Otakara II. V 16:00 hodin následuje mše za včelaře v kostele Panny Marie Růžencové (Žižkova ulice v Českých Budějovicích)


Další informace lze najít na webu muzea.