V úterý 5. června v 16 hodin bude ve výstavním sále Státního okresního archivu České Budějovice na Rudolfovské ulici zahájena výstava nazvaná Jan Rafael Schuster - obrazy z Velké války (a něco navíc). Výstavu archiv připravil společně s Městským muzeem Blatná k letošnímu 130. výročí narození malíře Schustera. Současně je výstava připomínkou i letošního 100. výročí konce první světové války. Jan Rafael Schuster je znám jako vynikající malíř zejména jihočeské krajiny a starých budějovických zákoutí.

Na této výstavě ale bude představen soubor 60 obrazů a kreseb, které vznikly mezi léty 1915 až 1918, kdy Schuster v uniformě důstojníka rakouské armády prošel frontami první světové války, bojoval v Haliči, na italské frontě i v albánských horách. Tam všude maloval nejen okolní krajinu, ale i výjevy z frontových linií a týlu, či portréty prostých vojáků nebo důstojníků. Kresby jsou doplněny úryvky z korespondence, kterou Schuster během války posílal do Českých Budějovic rodičům. Dopisy, lístky polní pošty a další dopisnice z fronty se dochovaly do dnešních dnů a jsou dnes uloženy ve sbírkách českobudějovického archivu. Výstava bude pro veřejnost otevřena do pátku 22. června vždy v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. A pro budějovické patrioty připravili autoři výstavy ještě jedno malé překvapení v onom "a něco navíc". Co to ale bude, uvidí návštěvníci až ve výstavním sále.