Až do 6. listopadu si mohou návštěvníci výstavy v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích připomenout hrůzy komunistického režimu i hrdiny, kteří se rudé totalitě postavili.
Vernisáže se zúčastnil i Lubomír Hanuš z Českých Budějovic.
„Odseděl jsem si za komunismu 40 měsíců kvůli politice,“ vzpomíná Hanuš.
„Tenkrát v lednu 1950 nás pochytali asi sedm stovek za noc. Bylo mi osmnáct a půl. Vzpomínám, jak jsme leželi na zemi a třásli se, pro koho z nás v noci přijdou, aby ho vyslýchali. Bylo nás tam tenkrát namačkaných asi třicet v místnosti pět krát osm metrů. Nikomu nepřeji, co s námi tenkrát při výsleších dělali,“ vrací se bývalý politický vězeň k událostem starším více než padesát let.
„Když byl proces v Babicích, čtyři lidi popravili. Také mě mrzí, jak se chovali k západním letcům a dalším hrdinům z války. Bojovali za nás a za naši vlast, a odměnili se jim kriminálem nebo smrtí.“
Pro propuštění v roce 1953 pak musel Lubomír Hanuš ještě na vojnu k PTP. Komunistická společnost jemu podobným nesvěřila samopal, ale lopatu a krumpáč. Lubomír Hanuš pracoval na přehradě.
„Hlídali nás až do roku 1989,“ pokračuje Hanuš. „Chodili k nám do bytu a vyptávali se. I proto mě mrzí, že současní politici nenechali odsoudit ani jednoho, kteří nás tenkrát bili a trestali, a že dosud neschválili zákon o III. odboji,“ dodává Hanuš.
„Nic se neděje a to trvá už skoro dvacet let. Asi to nepovažují za vhodné,“ doplnil Lubomír Hanuš, jeden ze statisíců obětí komunismu. „Tihle lidé si zaslouží úctu. Stále si nevážíme toho, co vytrpěli a jak byli ponižováni,“ říká českobudějovický generální vikář Adolf Pintíř.
„Lidé by měli přijít na výstavu i pro vlastní poučení. Každý z nás mohl totiž během komunismu někam spadnout, sklouznout a podcenit jeho nebezpečí.“

Výstavu před několika dny zahajoval českobudějovický primátor Juraj Thoma. „Tahle budova vznikla jako Muzeum dělnického revolučního hnutí,“ uvedl. „Jsem rád, že místo kolchoznic tu oslavujeme lidi, kteří si to opravdu zaslouží,“ dodal u panelů s příběhy obětí i hrdinů totalitního režimu.
Výstavu, jejímž autorem je Jan Kratochvíl, inicioval poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. „Doba, kdy komunistická perzekuce postihla mnoho občanů naší země, je naštěstí za námi,“ uvedl Vlasák.
„Mezi postiženými totalitním režimem byl můj děda, otec i strýc, který za války létal u 311. čs. bombardovací perutě v Anglii a pak seděl v Leopoldově,“ prozradil Vlasák.