V pátek 7. srpna v 16 hodin se na náměstí Přemysla Otakara II. uskuteční vernisáž venkovní putovní výstavy na téma Voda a civilizace. Jedná se o expozici velkoformátových panelů s fotografiemi z celého světa včetně jihočeských zajímavostí, doplněných informacemi světově uznávaných vědců na téma významu klíčové životodárné tekutiny. Celkem 25 panelů si bude možné prohlížet až do 25. srpna, a to i po setmění díky osvětlení alternativními zdroji. Komentovaná prohlídka výstavy s výkladem kurátora a spoluautora výstavy Miroslavem Bártou, prorektorem Univerzity Karlovy, začne v 16.30 hodin.

„Voda je neocenitelným a nenahraditelným prvkem kvality našeho života. Každý si jistě uvědomuje, že bez vody by nebyl život, a proto je potřeba s vodou zacházet hospodárně a šetrně. Naše město se historicky až do 60. let 20. století potýkalo s problematickým zásobováním kvalitní pitnou vodou. V uplynulých letech byly Budějovice několikrát postiženy povodněmi a nyní se musíme připravit na častější období sucha v důsledku klimatických změn. To klade velké nároky na nás na všechny při rozumném nakládání s vodou při každém otočení kohoutku,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

V rámci této výstavy se uskuteční také Dny otevřených dveří na vodárenské věži s tematickou plavbou z přístaviště Sokolský ostrov. Lodě budou vyplouvat od 8. do 23. srpna vždy od středy do neděle v daných časech v 9,35 hodin, v 12,35 hodin a v 14,35 hodin. Plavba k přístavišti u vodárenské věže trvá přibližně 10 minut a je nutné si na ni předem rezervovat lodní lístky na www.cbsystem.cz. Pro snadný výstup a nástup do lodi byly u tohoto přístaviště vybudovány provizorní schody.

Výstavu Voda & civilizace pořádá Ministerstvo životního prostředí ČR, statutární město České Budějovice a společnost Medialoque.