Dosavadní omezení jsou vázána na provoz vojenského letiště. „Zatím má pan Nováček kladné stanovisko krajské hygienické stanice. Co se týká města, rada města udělila s touto výjimkou souhlas,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová. Úředníci magistrátu podle náměstkyně vypočetli, že ochranné pásmo civilního letiště nebude zasahovat tak daleko, jako ochranné pásmo vojenského letiště. Armáda by měla letiště převést v dohledné době na Jihočeský kraj a své vyjádření k výjimce na to odkázala.