„Je to podle něho překrásné umělecké dílo, které by veřejnosti už déle nemělo být upíráno,“ píše list.

Wieser, který je od loňských voleb pověřen mj. odbory ochrany životního prostředí, hřbitova a městského zahradnictví, už „na své triko“ zadal zámečníkovi magistrátu restaurování sochy, které byly při přepravě z původního místa ulomeny nohy a leta ležela v hospodářském dvoře. „K opravě bylo třeba kolem 200 hodin,“ píší OÖN. V létě už by kopie antického nálezu vysoká 2,6 metru měla být umístěna před kulturním centrem Herminenhof. „Plán ale vyvolává odpor,“ komentuje deník.

Například vedoucí městského archivu Günter Kalliauer naléhavě doporučuje od záměru ustoupit. „Upozorňuje na to, že v době nacistického režimu byla socha kultovním objektem. Byly pořízeny její bronzové zmenšeniny, které byly udělovány jako čestné ocenění obzvlášť významným osobnostem režimu za zásluhy o město. Jedním z prvních oceněných byl říšský maršál Hermann Göring,“ odkazují OÖN na deník Kurier, který o věci první informoval. Podle něj Kalliauer varuje před tím, že by Venuše vzhledem k její historii a prezentaci za nacismu vyvolávala nežádoucí souvislosti. O tom prý ale Wieser nechce ani slyšet. „Což Venuše může za to, kdo tehdy vládl?!“ říká v Kurieru. „Nevidím tu žádnou souvislost s nacismem.“ To, že symbol sochy dostal jako ocenění i Göring, nenahlíží jako něco problematického. „To je dětinské, Göring tehdy ve Welsu přece dostal taky něco k jídlu,“ říká v Kurieru.
Starosta Peter Koits (SPÖ) po sobotním prostudování Kalliauerova dobrozdání trvá na tom, že socha na veřejném prostranství stát nemůže. „Když někde, tak v budoucnu možná v historickém muzeu, s vysvětlovací tabulkou,“ říká v Kurieru.

Deník pak připomíná, že Göring při cestě ke své sestře navštívil 25. března 1938 oficiálně Wels. Po přijetí na nádraží pochodoval špalírem mas k přijetí u starosty a byl „překvapen“ (uvozovky Kurier) nabídkou převzít patronát nad městem. „Rád přijal,“ uzavírá Kurier.

Linecký list připomíná, že nedávno, v březnu, se o podobný rozruch v Linci postarala socha Afrodity, odstraněná v roce 2008 z parku poté, kdy se ukázalo, že jde o Hitlerův dar městu. „Lidovci chtěli dílo s jarem znovu vystavit,“ uvádějíí OÖN.

Skácel májku

Májku na hlavním náměstí v hornorakouském Kirchdorfu chtěl v pátek kolem 22. hodiny skácet 43letý důchodce. Jak informoval deník OÖN, přinesl si s sebou motorovou pilu a neprodleně se dal do práce. „Prořízl už do poloviny 29 centimetrů silný kmen, než ho kolemjdoucí zahnali,“ píší OÖN.

K vyloučení nebezpečí nařízlého stromu pro chodce, domy a zaparkovaná auta museli nastoupit hasiči, dodává linecký deník. S pomocí výsuvné plošiny a jeřábu májku odborně dořízli a odtransportovali ji. Náměstí bylo na 90 minut uzavřeno pro dopravu. Podivného dřevorubce policie zanedlouho dopadla.