Jak informoval ředitel výstaviště Mojmír Severin, stavební ruch se aktuálně dotýká především pavilonu Z, jehož znovuzrození projektoval ateliér A8000. „Zde jsme už v prosinci zahájili generální rekonstrukci, stavbu jsme rozdělili na dvě etapy. Nejdříve dojde k demontáži pláště a rozvodů. Potom dostane nový vzhled, technologie i zázemí,“ vysvětlil s tím, že hotovo má být právě do tradiční Země živitelky. Ta se má uskutečnit poslední srpnový víkend.

NEJVĚTŠÍ INVESTICE

Těžkou práci odvedli především projektanti a architekti, požadavkem investorů totiž bylo zachování objektu ze 70. let minulého století. „Využití pavilonu se příliš nezmění, poslouží jako výstavní prostor, pro veletrhy či kulturní akce. Chceme ho navíc nabídnout pořadatelům konferencí, které se zde kvůli technickému stavu dříve nemohly konat,“ dodal Mojmír Severin.

Jde o největší investici v areálu za uplynulých 10 let. Celkové náklady na přestavbu přesáhnou 135 miliónů korun. „Výstaviště České Budějovice je z velké části hradí z vlastních prostředků,“ upozornila mluvčí Výstaviště České Budějovice Michaela Čeňková.

Už příští rok by se Země živitelka měla uskutečnit ve zrekonstruovaném pavilonu Z (na snímku). Návrh pochází z architektonického ateliéru A8000. Celková kapacita by měla být 1200 lidí.
Země živitelka bude za rok v novém

NADČASOVÝ VZHLED

Podle hlavního architekta Petra Hornáta z ateliéru A8000 je pavilon Z nadčasový. „Naši předchůdci vytvořili stavbu, která ve svých principech obstojí i v dnešní době. Především zcela jednoznačné hmotové členění stavby s dynamikou směrem vzhůru, kdy přízemí má nejmenší plochu a druhé patro naopak plochu největší, zůstává hlavním motivem stavby, který jsme se snažili podpořit,“ upřesnil. Cílem bylo zjednodušit celkový dojem objektu, který byl během času poněkud setřen pozdějšími dostavbami a úpravami.

Jedním ze zásadních a složitých úkolů bylo nalézt vhodná řešení, která stavbu posouvají do současných nároků na komfort, a zároveň umožní splnit technické, či legislativní nároky. „Snažili jsme se především využít stávající konstrukci a vhodně ji doplnit,“ dodal Petr Hornát.

Návštěvníky podle jeho slov překvapí nový vzhled exteriéru i interiéru, součástí bude i komfortní zázemí. „Město České Budějovice dostane nový multifunkční sál, vybavený současnými technologiemi, který pojme až osm stovek návštěvníků. Je nesporné, že tento druh stavby město dlouhodobě postrádá,“ míní, že pokud doba dovolí, do pavilonu Z se opět vrátí výstavy, plesy a kongresy, a to v daleko větší míře, než tomu bylo doposud.

DALŠÍ PLÁNY

Na výstavišti mají dostat jinou podobu i další objekty. „Je to naplnění naší dlouhodobé strategie, týká se to hlavně významných staveb pro veletrhy či architektonicky zajímavých objektů jako jsou restaurace Klas a Rybářská bašta,“ zmínil Mojmír Severin.

Loni byl zdemolován pavilon J, kde má vzniknout venkovní výstavní plocha. „Výstavy chceme pořádat také vedle pavilonu Z,“ upřesnil. V areálu zbudují také novou kanalizaci.

Multifunkční pavilon Z slovem architekta Petra Hornáta

Velká pozornost byla věnována i možnosti společného provozu s pavilony T, kdy těsný kontakt mezi oběma stavbami k tomuto spojení přímo vybízí. Velkým bonusem pro budoucí návštěvníky je výborná dopravní dostupnost s dostatečnou kapacitou parkování. Jedním z hlavních cílů bylo i zpřehlednění vnitřní dispozice tak, aby se uživatelé uvnitř rychle a dobře orientovali. U tohoto typu stavby, která je charakteristická svou jednoduchou formou, tvoří materiálové řešení významnou složku. Na fasádě budou použity současné, ušlechtilé materiály, tedy bílý plech a poloprůhledné sklo. V interiéru bude podpořen původní, industriální výraz, který bude doplněn kvalitními materiály s důrazem na řešení detailů, a to vše s ohledem na pohodlí a komfort návštěvníků.

PAVILON Z

• Rozloha přízemního sálu 781 metrů čtverečních, maximální kapacita sálu 780 osob, kapacita celého pavilonu 1 100 osob.

• Vysoká variabilita prostoru, výborná dopravní dostupnost, parkoviště, šatny, technické a sociální zázemí.

• Skladové prostory, široká nabídka doplňkových služeb jako zapůjčení nábytku, online prodej vstupenek či konstrukce na míru.