Když v létě obcházela výtvarnice Renata Štolbová dobrovodské kapličky se štafličkami, barvami a paletou v ruce jako kočovný malíř, uvědomila si, že se jí vůbec nelíbí, jak končí křížová cesta.

Autorka opravovala po šestnácti letech své už neúnosně zdevastované malby a u posledního obrazu v kapli Božího hrobu za kostelem se jí zrodila v hlavě myšlenka. „Došlo mi, že křížová cesta končí uložením Krista do hrobu. To se mi ale vůbec nelíbí, protože v evangeliích končí Kristova cesta dobrou zprávou, a tou je Vzkříšení. Je to radostná zpráva, která je smyslem celých Velikonoc," vysvětluje Renata Štolbová.

Od myšlenky byl už jen krok k nápadu postavit zcela novou kapličku. Ta uzavře křížovou cestu obrazem Vzkříšení.

Ačkoli si dobrovodská výtvarnice původně představovala novou kapličku stejnou, jako je předchozích patnáct, pro šestnácté zastavení vznikne jiná, naprosto unikátní stavba. Kaple bude trojboká. „Když jsem vymýšlela místo a směr, kterým bude kaplička otočená, obrátila jsem se o radu na děkana Zdeňka Mareše. On navrhl, aby byla kaple trojboká. Je to elegantní řešení," popisuje originální nápad Renata Štolbová.

Stavba bude umístěna v parčíku za kostelem poblíž Božího hrobu, bude mít trojúhelníkový půdorys a ze všech tří stran bude vypadat stejně jako současné kapličky křížové cesty.

Ozdobí ji tři obrazy. Na prvním z nich Renata Štolbová vzkřísí Krista, na druhém se objeví scéna Máří Magdalény u odvaleného kamene a na třetí plánuje výtvarnice namalovat svůj oblíbený motiv poutníků do Emaus. „V té době už byl Kristus vzkříšen, ale lidi o tom nevěděli. Když kráčejí dva poutníci do Emaus, potkají pocestného, a ten se jich ptá, proč jsou smutní. Oni odpoví, že byl Kristus ukřižovaný. Pocestný s nimi jde do Emaus a teprve při večeři v něm po způsobu lámání chleba poznají Krista a mají radost, že je vzkříšený," vypráví biblický příběh malířka.

Kapličku postaví místní firmička. Podle starosty Dobré Vody Jiřího Šabatky vyjde stavba přibližně na 150 tisíc korun. „Stavební materiál  máme připraven, dostali jsme z demolice autentické cihly z 19. století," řekl Jiří Šabatka. Obraz Vzkříšení se rozhodla malířka Renata Štolbová obci věnovat.

Kaple bude hotova 15. září. V ten den je titulární svátek Panny Marie Bolestné, po níž je pojmenovaný dobrovodský kostel. V obci se připravuje  oslava, při níž bude nová kaplička slavnostně požehnána.