Knihkupectví bylo vyzdobeno doslova od podlahy po strop téměř dvěma stovkami exponátů – výkresy, kolážemi i řadou prostorových děl, figurek a užitkových předmětů, mezi nimiž byly i výrobky z keramické dílny. Z materiálů děti použily nejen papír či textilie, ale i netradiční seno, šustí, obilí a jiné přírodniny.