Otakar Svoboda se narodil 24. října 1880 ve Dvorcích. Kdyby jeho rodičům tehdy někdo řekl, že se jejich syn stane starostou Českých Budějovic, pravděpodobně by mu nevěřili. Otakar Svoboda se vyučil truhlářem.

Později se účastnil národněsociálního hnutí ve Vídni. Do seznamu svých profesí pak připsal i úředničinu. Později se z něj stal ředitel Okresní nemocenské pojišťovny v Českých Budějovicích. V letech 1915 až 1918 působil i jako jednatel Národní jednoty pošumavské.

V říjnu roku 1918 byl jednatelem Národního výboru, pak místopředsedou městské správní komise. V červnu 1919 byl zvolen starostou Českých Budějovic a ve funkci setrval do roku 1923. V období 1919 až 1923 působil jako předseda správní komise Městské spořitelny a v letech 1928 až 1930 byl předsedou jejího ředitelství. Od roku 1929 byl poslancem Národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou. Zemřel 14. června 1930 v Českých Budějovicích.

Na své blízké můžete zavzpomínat ZDE