Jak vrchovatě se může naplnit vztah dvou kultur a dvou osob z různých zemí nejen v umění, ale i v manželském životě, vypráví nová výstava v českobudějovické Komorní galerii v Panské. Ta pod názvem Reynek-Renaud, Petrkov-Grenoble bude otevřena zítra od 17 hodin v rámci zahájení tradičních Dnů francouzské kultury v krajském městě. Záměrem výstavy, konané mimo jiné i pod záštitou francouzského velvyslance Pierra Lévy, je dokumentovat na konkrétním příkladu právě dlouholeté propojení francouzské a české kultury.

Expozice prezentuje jak dílo Bohuslava Reynka, od jehož úmrtí letos uplyne čtyřicet let, tak i práce jeho ženy, francouzské básnířky Suzanne Renaud. Ke zhlédnutí je připraveno na čtyři desítky originálů Reynkových grafik a zhruba stejné množství knih, ale i kolem stovky novotisků, které bude možné nabídnout k zakoupení. Ve vystavovaném souboru nechybí ani další dokumentace z tvořivého života obou umělců, fotografie a výňatky z jejich osobní korespondence.

Cenné bibliofilie

„Řadu artefaktů máme vypůjčenou z galerií i ze soukromých sbírek. Například kompletní soubor Reynkových grafik nám zapůjčila pražská galerie Vltavín. Z Reynkových kreseb jsme měli pak zájem o ty, které zachycují krajinu v okolí Grenoblu, odkud pocházela jeho manželka a která mu tak připomínala rodnou Vysočinu. Ty zapůjčila Městská galerie ve Vysokém Mýtě. Obdobně je tomu u knih, které nám laskavě propůjčila Jihočeská vědecká knihovna, aby výstavní kolekce byla co nejpestřejší a s co nejširší výpovědní hodnotou,“ konstatuje k výstavní novince galeristka Alena Schelová.

Mezi zapůjčenými knihami figurují i vzácné bibliofilie, jako Don Quijote s básněmi Věry Provazníkové, inspirovanými stejnojmenným Reynkovým cyklem čtrnácti grafik z let 1955-60. Za povšimnutí stojí například i Suzannina básnická sbírka Chvála oběti tištěná na ručních papírech z Velkých Losin. Reynek ji přeložil, Jaroslav Šerých ilustroval a nádhernou vazbou opatřil umělecký knihvazač Jindřich Svoboda.

„Stejně vzácné jsou i Reynkovy grafiky s duchovní tematikou jako Pieta za oknem, Krvavý pot, Job s vlaštovkami či Ukřižování. Porovnávali jsme je s reprodukcemi ze sbírky Františka Nárovce, který dílo tohoto umělce mapuje, a v řadě případů se lišily barevností. Je to dáno kombinací technik, kterými Reynek se synem Danielem grafické listy tiskli, i tím, že je autor nakonec ještě koloroval,“ vysvětluje zajímavosti kolem exponátů galeristka.

Přijedou i synové

Známé jsou Reynkovy sbírky poezie, z nichž některé básně byly i zhudebněny, stejně jako jeho překladatelské dílo, na kterém se významnou měrou podílela jeho žena Suzanne. Prosadil se úspěšně také ve výtvarném světě, zejména pak svými grafikami, ovšem uznávané jsou rovněž jeho kresby, olejomalby či expresionistické linoryty. Ve 30. letech převládala v námětech jeho výtvarných prací krajina, ale od roku 1939 se u něho stále výrazněji uplatňují motivy biblické, za války pak příznačně dominují témata tragická jako ukřižování, pieta apod. Ale o Reynkově životě a díle bude při vernisáži obšírněji a zasvěceně hovořit Josef Kroutvor.

„Velice si cením toho, že se nám podařilo připomenout dílo Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud jako prvním v roce výročí jeho úmrtí. Příští rok, který přináší kulaté jubileum Reynkova narození, se chystají další význačné výstavy v Praze a také v Havlíčkově Brodě, poblíž něhož leží Petrkov, kde oba manželé strávili dlouhou řadu let. A stranou nezůstanou v tomto směru ani České Budějovice, kde se chystají nejméně dvě obsáhlejší prezentace. Ctí nám bude samozřejmě také přislíbená návštěva Reynkových synů Daniela a Jiřího, které jsme pozvali na předběžnou prohlídku expozice ještě před páteční vernisáží,“ dodává galeristka Alena Schelová k reynkovské výstavě, která potrvá až do 23.dubna.