To jsou hlavní cíle vybudování Science centra, tedy Multifunkčního návštěvnického centra.

Memorandum o záměru výstavby ve středu s krajem podepsali představitelé města, Jihočeské hospodářské komory, Vysoké školy technické a ekonomické, Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR. Čtyřpodlažní objekt by mohl vyrůst v areálu českobudějovického výstaviště, s nímž má kraj předběžnou dohodu o bezúplatném poskytnutí pozemků. V centru se mladí lidé populárním způsobem seznámí s fungováním vědy, výzkumu a techniky, což je může motivovat při výběru profese. Bude místem pro workshopy, výstavy, semináře, setkávání odborníků, pro žáky, studenty, odbornou i laickou veřejnost.