Setkání se zúčastnili iniciátor stavby pomníku Vladimír Vopalecký, předseda českobudějovické Jednoty Československé obce legionářské poručík v. v. Bohumír Tomášek, náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková, nový ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Filip Lýsek, předseda Regionální letecko-historické společnosti při Jihočeském muzeu badatel Miroslav Irra a další hosté.

Výchova k úctě

„Službu státu a hrdinství, jaké naši váleční veteráni prokazovali a prokazují, budeme bohužel potřebovat vždycky,“ uvedla v souvislosti se stále zuřícími válkami ve světě náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková. „Vychovávejme, prosím, naše děti k úctě k hrdinům, touze po demokracii a k lidství,“ dodala a poděkovala organizátorům pietní akce za udržování vzpomínky na bývalé i současné válečné veterány. Filip Lýsek připomněl výstavy o účasti našich vojáků za II. světové války, které se konaly v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, kde donedávna jako ředitel pracoval.

Dvě nové sanitky může zařadit do vozového parku budějovická nemocnice díky daru společností Madeta a GW JIHOTRANS.
Madeta a Jihotrans darovaly českobudějovické nemocnici dvě sanitky

„Za tenhle pomník děkujeme úsilí Vladimíra Vopaleckého,“ připomněla novinářka Hanka Hosnedlová. „Zpočátku jsme se tu scházeli jen ve čtyřech či pěti, dneska už je nás tady daleko víc,“ upozornila na dvě desítky přítomných. Badatel Miroslav Irra připomněl fakta, že během II. světové války podnikli naši letci přes 47 000 letů a sestřelili na západní frontě přes pět stovek nepřátelských letadel.

Hrdina bez medaile

„Pomník zde stojí od roku 2015 a jsem moc rád, že se jeho odhalení tehdy zúčastnil válečný stíhací pilot RAF, generál Emil Boček, který bohužel letos krátce po stých narozeninách zemřel,“ uvedl Vladimír Vopalecký, pro nějž bylo mnohaleté úsilí o vybudování pomníku srdeční záležitostí. „Můj strýc Josef Vopálecký bojoval totiž za války ve Velké Británii jako noční stíhací pilot a měl prokazatelně dva sestřely. Scházíme se zde u pomníku dvakrát do roka, kdy si společně připomínáme ukončení I. světové války 11. listopadu 1918 a II. světové války 8. května 1945. O vybudování pomníku se zasazoval také plukovník Milan Malý, který se ale jeho odhalení už nedočkal,“ připomněl kulometčíka od Tobruku i pilota 312. čs. stíhací perutě, který by se letos 30. září dožil sta let a který byl několikrát – i letos - neúspěšně navrhován na vyznamenání od prezidenta ČR.

Radek Gális