„Rodiče se jen tak nedají. Není to žádný experiment,“ uvedla včera Milena Vlčková k dlouhotrvající snaze občanského sdružení W collegium.
Sdružení chce svým projektem navázat na waldorfskou pedagogiku, která se rozvíjí už delší dobu v MŠ Nerudova a první dvě třídy fungují v ZŠ Hluboká nad Vltavou.


Jednání s radnicí byla letos nadějná, město nabídlo W collegiu dokonce předběžně i dvě budovy – v Nové ulici a v areálu utlumované ZŠ na sídlišti Šumava. Ale nakonec se ukázalo, že město objekty nebude mít volné.

Rada není proti

„Rada města rozhodla, že podpoří založení školy na soukromé bázi,“ zmínil ke stanovisku radnice náměstek primátora Rudolf Vodička. Město mělo ve finále jen jeden objekt, který mohlo nabídnout, ale o pavilon v ulici Emy Destinnové projevila zájem i Jihočeská univerzita. „Vzhledem k historickým dohodám s Jihočeskou univerzitou jsme se rozhodli budovu rezervovat univerzitě,“ vysvětlil Vodička.


Rada města však vyslovila souhlas s působením školy na území města jako soukromého subjektu. Chce vyčkat i na zápisy v příštím roce, aby podle Vodičky neslibovala něco nesplnitelného, pokud jde o možné místo v některých základních školách.


Dlouhodobým cílem příznivců waldorfské pedagogiky je zřízení plně organizované školy bez paralelních tříd. Do Č. Budějovic by pak zřejmě přesídlily i třídy z hlubocké základky. S krajským městem jednají již od dob náměstkyně primátora a dnešní poslankyně Vlasty Bohdalové.

Žádost podají

I bez místa na výuku chce nově ustavená obecně prospěšná společnost zaregistrovat novou školu. „Do třicátého září podáme žádost o zápis do školského rejstříku,“ nastínila nejbližší postup Vlčková. Škola by pak mohla začít působit od 1. září 2008, ale musí hledat potřebné prostory, když sídlištní pavilon nárokuje univerzita.


„Mrzí nás to. Vypracovali jsme už i projekt po předběžných jednáních s městem. Věřili jsme v podporu města formou poskytnutí vhodných prostorů a teď jsme opět téměř na začátku,“ naznačila marnost vloženého úsilí členka W collegia.


„Město neříká nikdy, nikdy,“ vyjádřil se primátor Juraj Thoma a naznačil, že v budoucnu je šance získat místo při přesouvání některých školských objektů.

Potřebná podpora

„Komerční nájem si nemůžeme dovolit,“ zdůrazňuje k možným řešením Vlčková. Navíc by škola mohla první rok získat jen 60% dotací, a tak by jí pomohla i neinvestiční podpora, kterou město nevyloučilo.


Stoupenci waldorfské pedagogiky oceňují podle Vlčkové především větší spolupráci rodičů, učitelů a dětí na směřování školy a velký důraz na uměleckou a jazykovou výchovu.