Rada města zvažuje, že by škola působila na sídlišti Máj. „Ve škole Máj II jsme schopni garantovat devět tříd v horizontu tří až čtyř let,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Vodička k možnému řešení situace.

Škola však i v případě vstřícného postoje magistrátu ohledně prostor a nájmu počítá s nutností sehnat další peníze na provoz, protože nemůže hned čerpat všechny dotace od ministerstva školství.

„Projekt je připravován pro vícezdrojové financování,“ řekla včera Kateřina Kozlová z obecně prospěšné společnosti ZŠ Waldorfská České Budějovice. Ve hře je například příspěvek od mezinárodní asociace waldorfských škol. Jde také o to, jak se k projektu nakonec postaví město. Jde například o výši nájmu nebo případnou přímou finanční injekci při rozjezdu školy.

Pokud by vše dopadlo podle představ zakladatelů společnosti ZŠ Waldorfská, došlo by k přesunu dvou tříd, které nyní pracují při Základní škole v Hluboké nad Vltavou. „Rodiče byli od počátku informováni, že bychom v případě dohody s magistrátem přešli do Českých Budějovic,“ poznamenala k tomu Kozlová.
Nová škola by mohla začít působit na sídlišti Máj od školního roku 2008/2009. Tím by ale padl plán otevřít v ZŠ Máj II nové třídy mateřské školy. Pro budoucnost Vodička nevyloučil ani sloučení obou současných základních škol na Máji.

Mimo jednání s magistrátem bude nyní nejvíce rozhodovat postoj ministerstva školství, zda waldorfskou školu zařadí do sítě státem uznávaných vzdělávacích zařízení. To by mělo být známé do 14 dnů.

Zastánci waldorfské pedagogiky si na ní cení důrazu na celkový rozvoj osobnosti, třeba i ve výchovách nebo v pracovních činnostech. Také přístup k objemu a výběru probíraného učiva se liší od obvyklé výuky. V jižních Čechách je waldorfská škola také v Písku.