Místo, v němž skapávala voda z tisíců pórů v žulové stěně, si chodily prohlédnout desetitisíce turistů ročně. Poté, kdy experti po prozkoumání skály konstatovali, že pod ní hrozí nebezpečí, rozhodla starostka Renate Retteneggerová o uzavření stezky.

„Sanace stěny by sice mohla zabránit padání kamenů, ale představovala by dramatický zásah do krajiny,“ řekl v deníku OÖN vedoucí stavebního úřadu Bernhard Werner. „Betonové opěry a ocelové sítě by pohled na jedinečný vodní závoj změnily k nepoznání.“ Turistická branže nyní podle lineckého deníku zvažuje zřídit vyhlídkovou terasu na bezpečném místě či stezku do místa po korunách stromů. Je však zřejmé, že by to bylo možné jen s podporou regionálních fondů EU.

Rakušané zavírají pošty

Obrat Rakouské pošty v prvním pololetí poklesl o půl procenta na 1,15 miliardy eur, hospodářský výsledek o 1,1 procenta na 74,5 milionu. „Samotné poštovní úřady přitom zaznamenaly snížení obratu o 16 procent,“ píše deník OÖN. „Generální ředitel Pölzl ale kategoricky odmítá názor odborů, že příčinou je masové uzavírání poboček a jejich nahrazování tzv. pooštovními partnery.“

Odbory vidí v této okolnosti i příčinu snížení objemu poskytnutých peněžních služeb poštami – lidé prý své platby nechtějí vyřizovat s oněmi smluvními partnery. Pölzl to naopak vysvětluje současnými nižšími úroky z úspor a s tím související klesající marží poskytovatelů.

„Ještě letos má být uzavřeno dalších 300 pošt a nahrazeno partnery. Tím by měla mít pošta s koncem roku 2010 na 700 vlastních poboček a kolem 1100 obchodních míst provozovaných obchodníky s potravinami, čerpacími stanicemi nebo obecními úřady,“ píše deník. Pro asi 500 zaměstnanců, kteří dnes nemají práci, chce Pölzl hledat nová místa interním poštovním pracovním úřadem.