Pohyb ve městě spisovatele Jaroslava Haška, který jako jednoroční dobrovolník meškal ve dnech 17. února až 10. května 1915 v Mariánských kasárnách, vyjma času, kdy „ležel“ ve vojenské nemocnici, je několika haškology topograficky zpracován. Podle pamětníků, z dobových novin a kronik. Také hostinec U České chalupy měl kroniku, přesněji pamětní knihu hostů, do které se Jaroslav Hašek podepsal. Jistá sběratelka tuto knihu získala, půjčila a kniha se jí vrátila právě s vytrženým listem s Haškovým podpisem, což zjistila později.

Prakticky o všech hospodách, kde Hašek popíjel, zpravidla bez placení, se ví. Ale objevilo se minulý rok ústní svědectví, že Hašek také pobýval na Valše u klempíře Karla Pokorného. Valcha naproti hvězdárně přes Vltavu stále jako objekt existuje, i když politici za socialismu ji chtěli mermomocí zbourat. Za 1. republiky byl na Valše truhlář Tomáš Janovský. Také se Valše říkalo – prádelna.

Technik, kronikář a výborný znalec chodu pivovaru Samson Jan Schmidtmayer pamatuje pamětníka, který Jaroslava Haška viděl a v rámci vzpomínek na pivovarské ledaře o tom napsal, nejprve o ledaři Jardovi Šnejdrovi, poté o Karlu Pokorném:

„Dalším ledařem byl klempíř Karel Pokorný z Roudného. Ten tvrdil, že si osobně pamatuje na spisovatele Jaroslava Haška a jeho pobyt v Českých Budějovicích a že jeho otec s Jaroslavem Haškem často pil v České chalupě. Vyprávěl, že Jaroslav Hašek jeho otce navštívil i u nich ve staré prádelně (naproti hvězdárně přes Vltavu), kde se klempíř Karel Pokorný ml. narodil a jeho matka tam prala. Klempíř Karel Pokorný ml. odešel do důchodu tuším v roce 1961. Jen doufám, že nás všechny nelakoval.

Nicméně zmínka o klempíři Pokorném z Českých Budějovic je ve Švejkovi, tak by to docela dobře jeho otec mohl být. Rád jsem bývalé ledaře poslouchal, když vyprávěli, a tak jsem se pokusil dát to na papír.“

Nejblíže z Mariánských kasáren byla právě hospoda U České chalupy. Klempíř Karel Pokorný st. tam nejspíše zacházel po práci na pivo a potom šel domů Husovkou a přes Dlouhý most na Valchu. Vedle kasáren sice byl ještě blíže zájezdní hostince U Bílé růže, ale to nebylo pro Haška zřejmě ono, ne-li svým způsobem to bylo nebezpečné. Česká chalupa byla dobrá lokalita. Šlo se tam dolů po schůdkách, zapadlo se jako do vlčí jámy. Je možné, skoro jisté, že útratu platil klempíř Karel Pokorný st., když Hašek vyprávěl zajímavé příběhy z velké Prahy.

Nebyl-li Karel pokorný st. přítomen, Hašek si poradil. Napsal pro hostinského a hostinskou dva fejetony, čímž naturálně zaplatil. Jeden fejeton se jmenoval Aféra s křečkem, druhý Aféra s teploměrem. Nápady měl dobré, k nezaplacení. V přesně nezjištěném čase, asi na konci dubna, se mu podařilo dostat se jako marod do vojenské nemocnice. Jak velký byl marod, není jasné. Jeho vojenský kamarád z Horosedel u Mirovic po válce vzpomínal, že Jaroslavu Haškovi bývalo často špatně.

Z nemocnice však podnikal návštěvy hostinců na Lineckém předměstí. Až když neležel v nemocnici pět dnů za sebou, přestal jeho kousky známý lékař tolerovat a nahlásil to.

Vystopovali ho přes celé město, přesněji podle hospod, až do nádražní restauraci a dál vlakem do Protivína, kde měl azyl u inspektora železnic. Tam sice už nebyl, proto jeli zpět a chytili hov hospodě U Ruského cara v Českém Vrbném.

Jan Schinko