Páteřní litinový vodovodní řad z roku 1964 zavěšený v Českých Budějovicích na Litvínovickém mostě přes Vltavu, který už byl na konci své životnosti, se v těchto dnech odstraňuje.

„Potrubí propojovalo levobřežní a pravobřežní vodovodní sítě a bylo velmi důležité pro zásobování města pitnou vodou. V případě velké vody ale hrozilo jeho poškození. Mohlo by tak dojít ke kontaminaci povodňovými vodami a musel by se následně vypustit a propláchnout prakticky celý vodovodní systém Českých Budějovic. V úvahu nepřicházelo ani opevnění jeho stávající trasy z důvodu statiky mostu," říká na adresu starého vodovodu primátor Jiří Svoboda. Nyní bude důležitá součást infrastruktury města nově vedena nově pode dnem Vltavy.

Pro větší bezpečí město zvolilo trasu řízeným podvrtem. Povede pode dnem řeky v délce 80 metrů a v hloubce 4,5 metrů. Práce začaly v srpnu a nyní se blíží ke svému závěru, a to v předstihu, protože původní termín dokončení měl být až v prosinci.

„Po odstranění starého vodovodu bude konstrukce mostu opravena a opatřena ochranným nátěrem. Investice za téměř 15 milionů korun eliminuje možná rizika a dokáže spolehlivě zabezpečit dodávky pitné vody v dostatečném množství a v požadované kvalitě. Zhotovitelem je VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.,“ dodává k akci náměstek primátora Petr Holický.