Zhruba čtyři sta metrů dlouhý úsek Vrbenské ulice v Českých Budějovicích bude od úterý průjezdný jen s omezením.

V části ulice bude obnovován povrch komunikace po pokládce inženýrských sítí, což se provádělo kvůli budovanému bytovému komplexu. Dopravních opatření, která s tím budou souviset, se od 25. dubna do 30. září 2023 dotknou řidičů i cestujících MHD.

Ulice Vrbenská od křižovatky s ulicí Vodní bude zjednosměrněna, a to ve směru od města ke křižovatce s ulicí Hraniční. Autobusové zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny obsluhované linkou MHD č. 6 zůstanou ve směru na Dobrou Vodu cestujícím zachovány.

Odkloněná MHD

Ve směru z Dobré Vody do města bude linka č. 6 odkloněna z Hlinecké ulice po objízdné trase ulicemi Heleny Malířové, Josefa Hory a Dobrovodská a pro tento směr budou zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny po dobu uzavírky zrušeny. Jako náhradní budou sloužit zastávky Pod Lékárnou a Pětidomí na objízdné trase. Zastávka Kovárna v Hlinecké ulici bude obsluhována v obou směrech bez omezení. Pro zajištění bezpečného průjezdu autobusů budou ulice Heleny Malířové a Josefa Hory jednosměrné, což umožní zachování parkování na jedné straně komunikace.

Zavřou mostek

V Hrdějovicích začne 25. dubna úplná uzavírka mostu přes potok Kyselá voda. Mostek, který je ve špatném stavu, bude rekonstruovat Jihočeský kraj. Pro osobní automobily bude připravena objízdná trasa po místních komunikacích, pro nákladní dopravu povedou objízdné trasy až po Pražské třídě. Pěším a cyklistům ale bude v místě sloužit lávka, která už byla postavena. Omezení mají trvat v době od 24. dubna do 30. října 2023, zhotovitelem společnost K – Building CB a.s. Cena zakázky je 21,6 milionu korun s DPH.

V Českých Budějovicích už začala omezení v Kněžské ulici a v křižovatce Kněžská - Karla IV. Opravy chodníků a výměna vodovodních armatur začala 17. dubna v křižovatce ulic Kněžská a Karla IV. Práce potrvají do 18. května 2023. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zůstane Kněžská ulice v úseku Kanovnická a Karla IV. pro řidiče úplně uzavřena. Průchod pěším mají umožnit v Kněžské provizorní lávky se zábradlím. Ve dnech od 24. 4. do 26. 4. se zúžení dotkne ulice Karla IV. na straně směrem k Jihočeské filharmonii.

Uzavírky kvůli dálnici

Částečně uzavřeny zůstanou místní pozemní komunikace v katastrálním území Staré Hodějovice kvůli realizaci stavby dálnice D3, jedná se o komunikaci Roudné – Vidov. Uzavírka je ohlášena na termín 24. dubna – 7. července 2023. Objízdná trasa bude po sousedním jízdním pruhu, provoz bude řízen mobilní semaforovou soupravou, provizorní světelnou signalizací v rámci kyvadlově řízeného úseku.

Kvůli stavbě dálnice má být podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR až do konce června prodloužena uzavírka Dobrovodské ulice mezi Českými Budějovicemi a Dobrou Vodou. Prodloužený termín uzavírky (původně měla skončit vloni v srpnu) byl do 30. dubna 2023, zhotovitel stavby má ale jednat o prodloužení uzavírky.

Nové Roudné

V Rožnově/Novém Roudném už českobudějovická radnice zahájila obnovu ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října 2023. Součástí rekonstrukce je výstavba nových nebo obnova stávajících inženýrských sítí. Z těchto důvodů musí být dotčená ulice úplně uzavřena. Pro majitele nemovitostí bude vjezd umožněn takto:

- ulice U Kapličky – vjezd motorovými vozidly po provizorní komunikaci přes staveniště ve směru od Plavské, nebo od Otakara Březiny, podle postupu stavebních prací;

- ulice Na Hraničkách, Na Děkanských polích a Velešínská – bude částečně umožněn vjezd přes staveniště opět podle konkrétního postupu stavebních prací a také po domluvě se stavbyvedoucím.

V Temelíně od 11. dubna

V obci Temelín byla zahájena předáním staveniště 11. dubna 2023 rekonstrukce křižovatky na vjezdu do obce poblíž místní restaurace. Práce jsou rozděleny do dvou etap a hotovo má být do konce července. Pro osobní dopravu povedou objížďky po místních komunikacích. Nové řešení křižovatky má hlavně nabídnout zvýšení bezpečnosti a přehlednější situaci v místě. Aktuálně není křižovatka průjezdná směrem na České Budějovice.

Havlíčkova kolonie

Obnova kanalizace a vodovodu uzavře budějovickou ulici Na Nábřeží v úseku ulic Marie Vydrové a Havlíčkova. Přechodná uzavírka potrvá do července. Objízdná trasa není stanovena. Zhotovitelem je Akord – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Omezení dopravy přinese i stavba nové transformační stanice u Mánesovy ulice. Rozvodna, jejíž stavba pro společnost EG.D už začala, bude stát na rohu ulic Mánesova a U Elektrárny a dokončena by měla být v příštím roce. Její výstavba včetně tříkilometrového přívodního vedení si vyžádá investice ve výši přes 300 milionů korun. Jedná se o stavebně i technologicky náročnou stavbu a bude prováděna v šesti etapách. Dotkne se ulic Ke Špačkům, Osiková, Františka Halase, Křižíkova, Polní a U Elektrárny. Každá etapa bude vyžadovat dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů.

Branišovská nebo Lidická

Trvá uzavírka, kvůli které neprojedete aktuálně z Budějovic na Včelnou přímo z Lidické, kde se dokončuje stavba velké kruhové křižovatky pro Jižní tangentu. Objížďka je vedena z Lidické po části Jižní tangenty k silnici I/3 a odtud ke sjezdu na Včelnou a naopak.