Málokterý obyvatel jihočeské metropole nezná charakteristickou kovovou konstrukci podél Pražské třídy poblíž bývalého obchodního domu Družba. Vznikla ve stejné době jako nynější Pražské sídliště a byla dílem jihočeských architektů Ladislava Konopky a Aloise Hlouška.

Nyní je ale v tak špatném stavu, že radnice rozhodla odstranit plechové přístřešky a kovové konstrukce, které tvoří její součást. Staveb, kde jsou prodejny v novodobém podloubí, se demolice týkat nemá. Mladí architekti Antonín Kryl a Jan Novák se sice pokusili peticí odvrátit chystanou demolici, ale primátor Jiří Svoboda pro média potvrdil, že o likvidaci plechových přístřešků už je rozhodnuto.

Petiční akce na Folmavě, kterou inicioval Jan Průha.
Pendleři protestují: Testy jsou zbytečné a jejich placení je diskriminace

Útvar hlavního architekta má nyní hledat novou podobu místa pro nejbližší dobu, protože bourání se dotkne také zastřešení zastávky MHD. Ale řešení se bude hledat i pro dlouhodobější horizont.

Téměř půl století obyvatelé Českých Budějovic procházeli podél Pražské třídy u křižovatky s Pekárenskou pod konstrukcí, která je kryla před deštěm a zároveň nabízela pohodlný nákup třeba v trafice nebo papírnictví. V současnosti je ale konstrukce v tak špatném stavu, že se ji radnice rozhodla zlikvidovat.

Váš člověk v Deníku Martin Tröster
„Ani si teď netroufám jet k lékaři“

Podle náměstka primátora Ivo Moravce se má v pondělí při jednání rady města schválit zahájení výběrového řízení, které by našlo firmu na demolici přístřešků nad chodníky. Ivo Moravec přitom zdůrazňuje, že současná situace je důsledkem posledních desetiletí, ne posledních několika let či měsíců. Ještě v roce 2017 se připravovala studie na revitalizaci. Jak upozorňuje architekt Jan Novák, zastřešený prostor dosud poskytuje nejen ochranu před povětrnostními vlivy, ale také slouží jako protihluková bariéra pro nedaleké obytné domy, které odstiňuje od frekventované městské třídy.

Jenže v uplynulých letech kryté korzo už třeba ztratilo některé zajímavé prvky. Podle architekta Antonína Kryla, který byl i jedním z iniciátorů petice na záchranu přístřešků, původně nabízela stavba originální řešení vzácná i z hlediska České republiky. „Například u centrálního přístřešku to byl poloprůhledný podhled ve tvaru velkých jehlanů obrácených špicí k chodníku, za tmy působivě osvětlený zdrojem světla umístěným uvnitř jehlanů,“ říká Antonín Kryl. Postupná ztráta původní podoby a vysoký odhad nákladů na případnou rekonstrukci – podle náměstka primátora Viktora Lavičky činil už před dvěma lety 18 milionů korun, však převážily misku vah v neprospěch oprav a vedení města rozhodlo o demolici. Novou podobu prostoru bude nyní hledat útvar hlavního architekta.

Plechové zastřešení chodníků kvůli špatnému stavu konstrukcí se v Českých Budějovicích nechystá radnice odstranit jen podél Pražské třídy. Na sídlišti Šumava má podobná demolice začít na malém náměstí v ulici J. Opletala už příští týden.

Foto č. 1
Ve skrytu duše jsem si vždycky přál být spisovatelem