Přehlídkou armádního vybavení prošlo v sobotu přibližně šestnáct tisíc lidí, kteří se zastavovali u expozic brigád rychlého nasazení z Táboraa Jindřichova Hradce, ženijního pluku z Bechyně, protiletadlového pluku ze Strakonic, radiolokační hlásky z Českých Budějovic, ale i u dobrovolníků z aktivních záloh. „Největší zájem je o Pandur. I když pro menší je to spíš taková prolézačka. Až ti starší se chtějí vyptat na technické podrobnosti. Spousta lidí si myslí, že se střílí z vrchu, a je překvapená, že ovládání věžového systému je zespoda,“ řekl Václav Pejcha z táborského útvaru, který s kolegy celý den dohlížel na to, aby nedošlo na Panduru k úrazu. „Je to tu super, tady v tanku je to fajn. Až budu velký, budu voják,“ plánuje Petr Janout z Písku. I malý Petr nepřímo potvrdil slova Aloise Urbana, ředitele Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích, který uvedl, že Den dětí s Armádou bývá jednou z největších rekrutačních akcí. Zejména mladí muži sem přicházejí, aby do armády vstoupili.

Přehlídce předcházelo ještě páteční krajské kolo branné soutěže pro žáky druhého stupně základních škol. Mezi sedmnácti disciplínami byl kromě střelby například transport raněného nebo hod granátem. Na prvním místě se umístilo družstvo žáků z Veselí nad Lužnicí, druhá byla Křemže a třetí Písek. „Děti nás příjemně překvapily svou dobrou kondicí,“ dodal pochvalně Alois Urban.