Pořádá ji přírodovědné oddělení píseckého Prácheňského muzea, a to pravidelně od roku 1977 – nejprve pod vedením Karla Pecla, od roku 2002 ji vede Jiří Šebestian, současný zoolog muzea.

Desetidenní akce se účastní kolem osmdesáti ornitologů a dalších nadšenců. „Většina tady stejně jako já začínala před lety u Karla Pecla a jezdí sem dodnes – nyní už i se svými dětmi či dokonce vnoučaty,“ nastínil Jiří Šebestian s tím, že vítaní jsou všichni, koho tento obor zajímá. Loni dorazilo kolem 1200 návštěvníků, letos je zájem veřejnosti od prvního dne také velký.

Některé druhy ptactva však letos na Řežabinci chybí. „Od podzimního výlovu nestačila natéct voda. Ještě před 14 dny nebyla pod rákosím, teprve teď to stoupá. Proto druhy, které vyžadují, aby pod rákosím byla voda, letos přiletěly a zase odletěly. Jedná se třeba o bukáčky, sýkořici vousatou či rákosníka velkého. Naopak jsou tady ale bahňáci, kteří hnízdí na volném bahně,“ vysvětlil zoolog s tím, že se snad dané druhy v příštích letech vrátí.

Ornitologové se snaží, aby se v lokalitě rozrůstalo rákosí, protože čím víc rákosí, tím víc vzácnějších ptáků. Podle Jiřího Šebestiana je rezervace ve velmi dobrém stavu, je tady pro ptactvo nejvíc potravy v okolí. „V Jihočeském kraji je, co se týče rybničních rezervací, Řežabinec zdaleka nejlepší,“ doplnil.

Kroužkování v číslech

Za celou dobu pořádání akce bylo okroužkováno, změřeno, zváženo a všestranně vyzkoumáno neuvěřitelných 38 tisíc ptačích jedinců ze 107 ptačích druhů. Na místo se může dorazit podívat kdokoli, koho tato činnost zajímá, a to až do 4. srpna. Ideální je to v ranních hodinách. V pravidelných intervalech výzkumníci vybírají 13 stálých stanovišť, na kterých je celkem rozprostřeno 222 metrů nárazových sítí. Nejčastěji chytanými druhy jsou rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší, rákosník proužkovaný a pěnice černohlavá. Cílem odchytové kroužkovací akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervací v České republice.