Dal proto podnět k šetření hygienikům. Nepříjemných zvuků si všimla řada obyvatel města i v Suchém Vrbném či v Rožnově. Původcem hluku je nově vyvložkovaný komín českobudějovické teplárny. Její vedení o problému ví a slibuje jej odstranit.

Jak vysvětlil předseda představenstva společnosti Miroslav Houfek, problém vzniká zejména kvůli tomu, že ještě není dokončený proces odsíření celého provozu. Zatímco komín je již připravený na nový způsob odvodu spalin, samotná odsiřovací jednotka by měla začít fungovat až v příštím roce.

„Původně byla v komíně masivní vyzdívka, která hluk tlumila. Nová nerezová vložka je lehčí konstrukce a určité fáze hluku tak snáze přenáší. Chová se podobně jako píšťala. Odsiřovací jednotka by měla současný problém utlumit, zatím je ale odvod spalin napojen bypassem přímo do komína," naznačuje s tím, že teplárna navíc oslovila odborníka, který by měl do měsíce navrhnout další opatření k utlumení hluku.

Hluk pomůže zkrotit specialista

Hned několik opatření k utlumení nepříjemného hluku připravuje českobudějovická teplárna. Na problém upozorňují obyvatelé od začátku letošní topné sezóny. Měl by být pouze dočasný, a to bez ohledu na to, zda se potvrdí předpoklad, že rámus dostatečně utlumí nově budovaný absorbér spalin.

„Není nám to rozhodně lhostejné, chci ale apelovat na Budějčáky, aby měli trpělivost. Problém nelze vyřešit ze dne na den," naznačuje předseda představenstva Miroslav Houfek.

Už nyní teplárna oslovila již v minulosti osvědčeného specialistu Vladimíra Kamberského z Prahy, který se věnuje akustickému engineeringu. Ten přislíbil do  poloviny ledna najít příčiny a  navrhnout technická řešení, která by vedla ke snížení hluku.

Důvody, proč se obyvatelé pozastavují nad monotónním hučením teplárny, jsou dva. „Větší hluk způsobují vzduchové ventilátory kotle K11," poukazuje na jednu z bolístek modernizovaného provozu Miroslav Houfek. Opatření na jeho utlumení by měl navrhnout zmíněný odborník a teplárna je připravena je určitě aplikovat. „Chceme to řešit hned v prvního kvartálu příštího roku," slibuje .

Složitější je zkrocení zvuků, které vznikají v nově vyvložkovaném komíně. Tam se nyní spaliny chovají jinak než doposud. „Zatímco keramická vyzdívka zvuk tlumila o 4 až 5 decibelů, nyní to hladký nerezový povrch opatřený minerální izolací neumožňuje. Tuto roli v technologii sehrává právě absorbér spalin, který bude ale dokončen a zprovozněn až v létě příštího roku," vysvětluje mluvčí teplárny Zdeněk Zuntych.

„Šíření zvuku je v omezeném prostoru problém, který navíc velmi silně závisí i na aktuálním počasí. V některých dnech je šíření zvukových frekvencí větší a na delší vzdálenost, jindy naopak," dodává místopředseda představenstva teplárny Martin Žahourek. Podle něho je  dokonce  možné, že se v opraveném komíně určité frekvence zvuku skládají a zesilují. „Obyvatelům se omlouváme, naší snahou je věc rychle řešit," ujišťuje Budějčáky.

I proto si teplárna u inženýra Vladimíra Kamberského nechá takzvaně do šuplíku připravit návrh tlumiče do samotného komína pro případ, že hluk účinně neodfiltruje odsiřovací zařízení.

To má být do zkušebního provozu uvedeno v létě 2015. „Nejpozději do třetího kvartálu by se mělo ukázat, jak je to s tím hlukem. Pokud by přetrvával, přistoupili bychom k nějakému řešení přímo na komíně," plánuje Miroslav Houfek.

Stavba odsíření spalin je největší ekologickou investicí teplárny. Zahrnuje stavbu zařízení na odsíření spalin uhelných kotlů K11 a K12 technologií mokré vápencové vypírky a zařízení na snížení emisí dusíku u kotle K11. Po dokončení investice se v krajském městě sníží emise oxidů síry a oxidů dusíku.