Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská při této příležitosti připomněla základní investiční priority kraje, které by měly být ukončeny do tří let. Jednat se má o vybudování přístavní hrany v Českých Budějovicích, zvedacího mostu v Týně nad Vltavou a zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko a výstavbu lodního výtahu na Orlíku.

PULZUJÍCÍ TEPNA

„Současně chceme dokončit projektovou dokumentaci pro územní řízení k rozšíření plavební komory Kamýk, výstavbu plavební komory České Budějovice a kompletní projektovou dokumentaci a povolení stavby cyklistické stezky podél Vltavy Lipno – České Budějovice, včetně třiceti realizovaných kilometrů,“ dodala s tím, že se jedná o investice v celkové výši zhruba 350 milionů korun. „To vše půjde postupně. Věřím ale, že díky spolupráci se nám za pár let podaří změnit Vltavu v pulzující tepnu,“ zdůraznila hejtmanka Jihočeského kraje.
Pomoci k tomu má splavnění Vltavy z Českých Budějovic do Prahy pro větší lodě a hausbóty. Ty totiž doposud mohly plout jen do Týna nad Vltavou, tady se kvůli stoletému železnému mostu, který je technickou památkou, dál nedostali. Jak ale uvedl Jan Bukovský, tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest České republiky, v roce 2021 by mělo dojít k zahájení stavby, po níž by jedno pole bylo upravené na zdvižné.
Čím dál reálnější obrysy má i plavební komora vybudovaná na Jiráskově jezu. Projekt nebylo podle Jana Bukovského doposud možné zrealizovat kvůli zákonu o vnitrozemské plavbě, v níž tehdy vodní cesta proti proudu od Jiráskova jezu jako dopravně významná vodní cesta nebyla. To se ale před dvěma lety změnilo.

DO CENTRA MĚSTA

„Momentálně je vodní cesta na Vltavě a Malši v délce asi čtyři kilometry právně dopravně významnou vodní cestou a stát tak může její dobudování financovat,“ řekl Jan Bukovský a pokračoval: „Momentálně je dohodnuto Ministerstvo dopravy s Jihočeským krajem, že Jihočeský kraj předloží Ministerstvu dopravy vymezení konkrétních ekonomických přínosů tohoto prodloužení vodní cesty, aby je mohlo ministerstvo vyhodnotit. Pokud se prodloužení ukáže jako ekonomicky efektivní, Ministerstvo dopravy uloží zahájit standardní přípravné práce – projektování, posouzení EIA,“ dodal s tím, že zahájení výstavby by tak mohlo být přibližně za pět let.