Rektor Vysoké školy technické a ekonomické ale zdůrazňuje, že zhoršení kvality výuky se nikdo obávat nemusí. Převzetí seminářů nebo další vedení studentských prací je zajištěno jinými pedagogy. Mezi částí studentů totiž zavládly obavy, zda nedojde ke změně k horšímu. „Zabezpečení oborů není horší, je lepší," uvedl rektor Marek Vochozka.

Podíl profesorů na přednáškách na katedře Konstrukce staveb je například nyní vyšší o deset procent, než  je v akreditačním plánu.
Na katedře působí přibližně 50 lidí a odchod se týká zhruba deseti. Někteří noví pedagogové již nastoupili a další přijdou v lednu.

Výpověď některých pedagogů byla způsobena podle Marka Vochozky hlavně novým systémem kontroly přítomnosti na škole. „My jsme nepropustili nikoho. Všichni měli smlouvy," zdůraznil včera Marek Vochozka. Škola požadovala podle výše úvazku přítomnost na pracovišti, což pro některé vyučující nebylo přijatelné.

Rektor VŠTE k tomu připojil, že chápe, že pedagogové mají další zaměstnání, když platy ve školství nejsou vysoké. Na příslušném počtu hodin, kdy mají být učitelé ve škole, ale musí podle Marka Vochozky VŠTE trvat.

Rektor přitom odmítl, že by škola znemožňovala svými požadavky vyučujícím další tvůrčí činnost. Podobně zavedli na
VŠTE také přísnější evidenci docházky studentů. „Ve vztahu ke studentům se musíme chovat jako k zaměstnancům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci," vysvětluje rektor VŠTE.

Jedním z důvodů změny byla i návštěva akreditační komise před časem. Komise také přesnější evidenci docházky požadovala. Proto se nyní studenti musejí registrovat čipem. 
„V každé učebně je čtecí zařízení, kde se při příchodu přihlašujeme," popsala systém evidence Ivana Baleková z prvního ročníku.

„Máme ale povolené tři absence za semestr," doplnila Kateřina Buchalová s tím, že jako studentky prvního ročníku nastoupily na školu už ve chvíli, kdy systém fungoval.