Mluvčí Jihočeské univerzity (JU) Dagmar Dvořáková připomněla, že dávno před rokem 1991 se na jihu Čech vzdělávali odborníci v různých odvětvích zemědělské výroby, byla tu ale i nabídka teologických studií. „Jihočeská univerzita na to navázala, stejně jako na tradici rybníkářství a rybářství nebo zdravotních a sociálních oborů," vyjmenovala Dagmar Dvořáková.

Vznik JU se datuje k 28. září 1991. Základ univerzity původně tvořily dvě fakulty Pedagogická (působící v Českých Budějovicích od roku 1948) a Agronomická (dříve Provozně ekonomická), jež byla ve městě založena v roce 1960 jako součást pražské Vysoké školy zemědělské. Od založení JU nese fakulta název Zemědělská. K nim se od počátku řadily další tři nově zřízené fakulty, a sice Biologická, Teologická a Zdravotně sociální. Při založení tak měla JU pět fakult.

První rektor JU docent Jiří Divíšek (na snímku) vzpomněl, že myšlenka založit vícefakultní vysokou školu v Českých Budějovicích je mnohem starší než 25 let, výrazně se ale rozvinula právě až v roce 1990. „Tehdy v čele obou českobudějovických fakult stanuli lidé, kteří se dokázali rozumně domluvit mezi sebou, ale i se zástupci ústavů tehdejší Československé akademie věd, které v Českých Budějovicích působily," řekl Jiří Divíšek s tím, že hned od počátku se uvažovalo i o zřízení dalších fakult, například fakulty se zdravotnickým zaměřením, protože v českobudějovické nemocnici bylo školicí středisko Lékařské fakulty Univerzity Karlovy sídlící v Plzni. „Rodilí Budějovičáci dále připomínali dlouholetou existenci biskupského semináře v krajském městě a to byl jen krok k návrhu zřízení teologické fakulty. Kolegové z ústavů Československé akademie věd dále přišli s návrhem zřídit fakultu biologickou," pokračoval Jiří Divíšek.

Představitelé všech zmíněných pěti institucí vytvořili přípravný výbor, který na svých jednáních dával dohromady návrhy na projekt budoucí vysoké školy, dokumenty potřebné pro žádost o zřízení vysoké školy a také návrh na název.

„Následovala dlouhá jednání na ministerstvu, v komisi České národní rady i v akreditační komisi vlády. Nakonec vše dopadlo dobře a počátkem července 1991 Česká národní rada přijala zákon o zřízení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích," dodal Jiří Divíšek, po němž do rektorského křesla usedlo dalších pět osobností, mezi nimiž byla jediná žena profesorka Magdalena Hrabánková.

V současnosti má Jihočeská univerzita osm fakult. Tři z nich Pedagogická, Teologická a Zdravotně sociální našly zázemí v širším centru Budějovic, hlavním sídlem Fakulty rybářství a ochrany vod jsou Vodňany. Studenti a pracovníci dalších fakult mají zázemí v univerzitním areálu podél českobudějovické Branišovské ulice, kde v posledních letech vznikl jeden z nejmodernějších vysokoškolských kampusů v Česku. Se vznikem nových fakult se totiž rozšiřovala i nabídka studijních oborů, kterých je nyní více než dvě stě.

Dagmar Dvořáková podotkla, že v kampusu vyrostla společná budova Filozofické fakulty a rektorátu, moderní Akademická knihovna, nová budova Přírodovědecké fakulty. „Vybudovali jsme i společnou budovu Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod, vystavěli studentský klub a mateřskou školu. U konce jsou parkové úpravy části kampusu, další plánujeme. Máme vybudované zázemí pro podporu potravinářských biotechnologií, tedy minipivovar, minimlékárnu a zpracovnu masa," vyjmenovala mluvčí některé z investic.