Do armády s ním tehdy narukoval i jeho o dva roky mladší bratr Tomáš. Na sedmdesáti čtyřech stranách svého deníku zachytil zážitky František Pouzar ze čtyř válečných let.

Hned po několika měsících byl jeho pluk převelen z Českých Budějovic do Uherského Prešpurku a později i do Srbska.

Zde už se František Pouzar musel stejně jako jeho spolubojovníci potýkat s válečnými útrapami. Dostal se i do Sarajeva, kde na vlastní oči uviděl místo, kde byl zastřelen následník trůnu František Ferdinand d´Este.

V listopadu roku 1916 se dokonce dostal na několik dní zpět domů.„Měl jsem radost a zároveň zas jsem byl celý ztrápený, že musím za těch pár dní jet zas pryč. Nic mě doma netěšilo." Tato slova si František Pouzar zapsal do deníku. Cestoval tehdy z Itálie. Štědrý den toho roku však už znovu strávil na válečné frontě.

Po šestnácti měsících bojů na italské frontě byl jeho pluk převelen na východ do Rumunska, zde byli jejich protivníky ruští vojáci.
V létě roku 1917 zde padl spolu s dalšími rakouskými vojáky do zajetí. Spolu s ostatními zajatci různých národností se dostal do města Bender na východě Moldavska.

Nejprve zde pracoval v elektrickém mlýně, později však 
i na různých dalších místech. Zajatci byli totiž ve městě využíváni k nejrůznějším pomocným pracím. Místní lidé se k nim podle jeho zápisků chovali docela laskavě, za práci dostávali zaplaceno a často je místní lidé i pohostili.

Situace se ale na začátku roku 1918 změnila a Rusové již v Benderu nebyli vítaní. Tak museli i zajatci město opustit. Při přesunu se mu ze zajetí podařilo uprchnout.

Nakonec se spolu s několika kamarády vrátil zpět do řad rakouské armády. Několik dní strávil v okolí Lvova a pak se už konečně dostal zpět domů do Čech. Vojenská služba mu ale ještě úplně nekončila. Prodělal hned několik výslechů ohledně okolností ruského zajetí.
Konec služby pak strávil František Pouzar v Českých Budějovicích, nedaleko svého domova. Propuštěn byl několik měsíců před koncem války, 3. června 1918. František Pouzar se nakonec dožil i konce druhé světové války. Zemřel 27. května 1947

Tímto příspěvkem náš seriál k výročí začátku první světové války končí.