Před staletími vytrousili zbožní obyvatelé Budějovic z kapsy  a  kožených váčků stříbrné mince s vyobrazenou orlicí nebo hlavou mnicha v kápi. Mince se tenkrát jejich majitelům pro zlost zakutálely kamsi pod podlahu kostela, jenže po staletích jejich nález potěšil pracovníky Jihočeského muzea.    

„Při rekonstrukci katedrály svatého Mikuláše našli několik stříbrných mincí, většinou feniků,“ říká numismatička Jihočeského muzea Eva Hyndráková s tím, že většina pochází z třináctého století.
Notně zašlé mince čekala důkladná očistná lázeň ve slabém roztoku kyseliny citronové a také ultrazvuk, výsledek ale stojí za to.
„Na jednom feniku je rozeznatelný jednorožec, na dalším orlice nebo hlava mnicha v kápi,“ pokračuje Eva Hyndráková.

Archeologické oko
Peníze pocházejí většinou z vídeňské mincovny a platily už za doby panování Přemysla Otakara II., Rudolfa I. Habsburského nebo Fridricha Sličného. Jeden nalezený peníz byl ražen také na Moravě, pravděpodobně v druhé polovině 15. století.
„Divím se, že zašlé mince pracovníci při rekonstrukčních pracích nepřehlédli a všimli si jich,“ pokračuje Eva Hyndráková.

„Našli je v zásypu pod podlahou katedrály. Projevilo se tak jejich vycvičené archeologické oko,“ usmívá se.
Mince jsou celkem nekvalitní, vyrobené z ředěného stříbra.  „Zřejmě tenkrát lidem nevědomky vypadli, když něco vytahovali nebo vyndavali třeba z kapsy,“ myslí si Eva Hyndráková. Kvalitou se nejedná o unikátní peníze, ale jejich nález vypovídá o tehdejším obyčejném životě obyvatel města nebo jeho návštěvníků. Do sbírek Jihočeského muzea tak přibyly další kousky a depozitáře dychtivě čekají na další.

„Některé vzácné mince bychom do našich sbírek moc potřebovali.  Zvláště  ty, které se razily v Budějovicích, například tolary Rudolfa II.,“ říká Hyndráková. „Lidé nám sem občas volají, že našli mince na půdě nebo na zahradě. Většinou se jedná o krejcary nebo pamětní mince,“ dodává Hyndráková s tím, že podobné můžete zakoupit nebo prodat na sběratelských burzách.  

Miliony z Evropy
Stříbrné mince z doby Přemysla Otakara II. nebo Rudolfa I. Habsburského jsou dalším ze zajímavých nálezů, které zde vědci a pracovníci během rekonstrukce katedrály od loňského léta učinili.
Opravy podpořené z evropského ROP Jihozápad potrvají až do příštího jara a budou stát téměř 25 milionů korun.  

Peníze z katedrály:
1. Fenik, Dolní Rakousy (s jednorožcem), Přemysl Otakar II. (1251-1276), mincovna Vídeň
2. Fenik, Dolní Rakousy (s orlicí), Rudolf I. Habsburský (1276-1282), mincovna Vídeň
3. Fenik, Horní Rakousy, Rudolf I. Habsburský (1276-1282), mincovna Enže
4. Fenik, Dolní Rakousy (s hlavou mnicha v kápi), Fridrich Sličný (1306-1314), mincovna Vídeň
5. blíže neurčená ražba, snad Morava (Brno, Znojmo, Jihlava), pravděpodobně 2. polovina 15. století