„Je to dobrá zpráva pro ty, kteří staví nebo nově připojují rodinné domy, protože původní úhrada byla minimálně 10.000 korun a nově to bude jen 1.000 korun,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

Pro tento účel rodinný dům definuje vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v § 2, tedy je to taková stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemí podlaží a podkroví.