Pro okresní soud se v jihočeské metropoli chystá vestavba nového křídla mezi objekty bývalých kasáren v Žižkově třídě. Prostranství před kasárnami je veřejnosti povědomé především díky jezdecké soše Jana Žižky.

Momentálně je příprava investice ve fázi jednání o stavebním povolení. Jak Deníku řekl předseda soudu Pavel Pavlátka, okresní soud by se do upravených bývalých kasáren přestěhoval z málo vyhovujících prostor v Lidické třídě a mohl by také uvolnit místo v budově krajského soudu na Zátkově nábřeží. „V Žižkově třídě bychom nabídli větší pohodlí i účastníkům řízení a veřejnosti,“ zdůraznil Pavel Pavlátka.

Podle projektu ateliéru Masák & Partner má průčelí nového křídla tvořit stěna složená ze skleněných polí.

Kasárna byla Okresním soudem České Budějovice převzata do majetku – resp. jejich polovina od vjezdu z Žižkovy třídy vpravo, konkrétně administrativní budovy a pozemky, již v roce 2006 se záměrem vybudovat zde nové sídlo Okresního soudu v Českých Budějovicích, odpovídající současným potřebám justice.

Pendleři na Folmavě.
Pendlerům se trochu uleví, stačí jim doklad, že podstoupili test

"Okresní soud v Českých Budějovicích je od roku 1993 rozdělen na dvě pracoviště, a to civilní, které se nachází v budově bývalého Vojenského obvodového soudu na Lidické třídě a trestní a opatrovnické umístěné v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích," říká k současnému rozložení pracovišť Pavel Pavlátka. "Podstatné je to, že rozhodovací činnost soudu je omezena nedostatečnými prostorami pro veřejnost – jednací síně a zázemí, ale i pro zaměstnance. Umístění části Okresního soudu v Českých Budějovicích v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích navíc krajský soud blokuje v možnostech rozšíření jeho oddělení," dodává předseda okresního soudu.

V souvislosti s převzetím areálu bývalých kasáren byl zpracován investiční záměr, který však nebyl realizován.

Teprve dne 27. 10. 2016 uzavřel Okresní soud v Českých Budějovicích s firmou Masák & Partner s.r.o. smlouvu o dílo – projekt přestavby a výstavby nového justičního areálu. Dne 20. 11. 2019 bylo vydáno magistrátem města České Budějovice územní rozhodnutí o umístění stavby. Jde jednak o rekonstrukci stávajících dvou budov, mezi které bude vklíněno nové křídlo – pilotní – hlavní budova, ve které budou situovány veškeré jednací síně a prostory pro veřejnost (podatelna, infocentrum atd.)

Modernizace Jihočeské vědecké knihovny za 168 milionů je u konce. Díky nové přístavbě na Lidické třídě získala zázemí pro více než 100 tisíc titulů.
Jihočeská vědecká knihovna nabídne přes 100 tisíc titulů ve volném výběru

"Hlavní budova bude situována v proluce mezi stávajícími budova a s těmito propojena krčky. Cena rekonstrukce dvou stávajících budov a přístavby byla v roce 2016 stanovena ve výši 330 miliónů korun," doplňuje Pavel Pavlátka.

Projekt pro stavební povolení vypracovala pražská architektonická kancelář Masák & Partner. Mezi dvěma historickými křídly bývalých kasáren počítá s moderní minimalistickou vestavbou. Podle Václava Jankovského, jednoho z vedoucích kanceláře, investor stanovil, jaké má celkové potřeby například počty zaměstnanců, nebo velikosti a počty jednacích síní. A ukázalo se, že bude nutné doplnit historické budovy dalšími prostory, protože ty současné nestačí k zabezpečení všech požadavků.

"Dostavba areálu využívá dvou stávajících objektů bývalých kasáren. Nový objekt, situovaný mezi ně, by doplnil prázdné nároží a umožnil propojení obou objektů. Dostavba by zároveň byla osou, centrem s místem hlavního vstupu. Cílem návrhu bylo samozřejmě naplnění požadavků zadání, dále však byl kladen důraz na provozní čistotu a funkčnost. Nový objekt, centrální křídlo, je pojat především jako prostor pohybu veřejnosti. Stávající objekty se pak stanou neveřejnými prostorami s veškerým potřebným zázemím pro práci a provoz soudu," říká k projektu Václav Jankovský.

Nahlédněte do jižních Čech.
OBRAZEM: Jihočeská romantika. Nevšední pohled na Krumlov a Budějovice

"Vnější podoba novostavby vychází z reakce na stávající hmoty a jejich historizující členité fasády. Nové křídlo je záměrně pojato v minimalistické poloze. Vnitřní plášť tedy reaguje na potřebu oken či naopak potřebu bezpečnosti a uzavřenosti; i v případě plných stěn by byly stěny pokryty skleněným obkladem. Vnější plášť tvoří potah, skleněnou kůži s jednoduchým ale záměrně nepravidelným rastrem zdůrazněným střídáním čirých a matných, jemně tónovaných, skel. Vnější plášť je přetažen až do výšky hřebene sedlové střechy. To umožňuje z uličního pohledu skrýt vzduchotechnická vyústění nad střešními rovinami," popsal blíže projekt nového objektu Václav Jankovský.

Puristické řešení je užito na všech obvodových stěnách dostavby. Minimalistické průčelí s hlavním vchodem oživuje socha Spravedlnosti osazená na prostranství před budovou vlevo od vstupních dveří. Vstup zdobí kovový státní znak a označení soudní budovy.

V areálu bývalých kasáren má objekty také město České Budějovice, které je částečně pronajímá.