K záměně se znovu vyjádřila ředitelka městské organizace spojené s krematoriem Kateřina Vrbová, majitel pohřební služby Memory Michael Dimitrov i magistrát města zastoupený náměstkem primátora Ivo Moravcem.

POTRESTÁNÍ I PROŠKOLENÍ

Ředitelka Kateřina Vrbová ve své reakci uvedla, že se jako statutární zástupkyně příspěvkové organizace města nezříká zodpovědnosti. „Naši pracovníci velmi vážně pochybili, byli okamžitě náležitě potrestáni, byli také znovu proškoleni a poučeni a byli zároveň varováni, že pokud se stal tento případ, pak opravdu jako výjimečná a ojedinělá záležitost, která se prostě nesmí a nebude nikdy opakovat,“ zdůraznila.

Vyjádřila znovu svou lítost nad nešťastným nedopatřením, které se událo. „Ještě jednou bych se za naše zařízení ráda co nejupřímněji pozůstalým omluvila za tuto smutnou a pro ně jistě nepochopitelnou událost,“ zopakovala omluvu.

Nedopatřením se nyní intenzivně zabývá náměstek primátora Ivo Moravec, který se rozhodl se všemi zainteresovanými osobně setkat. „Mám sjednanou schůzku s pozůstalými, s ředitelkou pohřebního ústavu a udělal jsem si tam i neohlášenou návštěvu, při které jsem hovořil i s jedním z viníků, který mi nedokázal vysvětlit, jak ta kontrola na obou branách bez odhalení mohla projít. Sešel jsem se také se Zuzanou Lerchovou z krajského úřadu, která má v přenesené působnosti na starosti pohřebnictví,“ přiblížil s tím, že o události se dozvěděl druhý den po pohřbu, avšak rozhodl se dodržet pietu. „Počkal jsem raději týden, než jsem pozůstalé kontaktoval, aby měli prostor truchlit,“ sdělil.

NEOMLUVITELNÁ CHYBA

Nevratná událost je i pro Ivo Moravce nepochopitelná. „Hlava mi to nebere, jak k tomuto mohlo dojít. Je to smutné a velmi bolestné pro rodinu,“ míní náměstek, že jde o neomluvitelnou chybu, která se neměla stát. „O dalším postupu budu informovat, až se uskuteční všechna setkání,“ podotkl. „Reagovat se na to nedá, aby to odčinilo bolest rodiny. Nedá se to zachránit zaplacením pohřbu, ani dalším odškodným. Udělám vše proto, aby se to už neopakovalo,“ přislíbil s tím, že určitě přibudou kontrolní mechanismy během příjmu nebožtíků.

Ilustrační foto. Poslední rozloučení.
Poslední rozloučení absolvovali s cizím mužem, prozradila ho rakev

DOKLADY JSOU NUTNÉ

Ředitelka českobudějovického krematoria a pohřebního ústavu Kateřina Vrbová okomentovala i vyjádření externí pohřební služby Memory, u které si pozůstalí objednali pohřeb včetně květinové vazby. „Není pravda, že v podstatě historicky nežádáme doklady – průvodní list k zesnulým, kteří jsou k nám přivezeni pouze k obřadu s tím, že budou pohřbeni (kremace, pohřeb do země), jinde a jinak. Vždy musí být tyto doklady doloženy, což vyžaduje jednak zákon o pohřebnictví a také směrnice,“ popsala.

Toto by dle jejích slov měly všechny pohřební služby vědět. „Pokud v těchto případech, u dvou rakví se zesnulými, kvůli čemuž došlo k záměně, nebyly průvodní listy vyžadovány ze strany našich zodpovědných pracovníků, pak je to zcela jistě chyba na naší straně,“ uznala pochybení lidského faktoru. Dle Kateřiny Vrbové musejí být průvodní listy součástí dodávky, tedy rakve se zemřelým. „Bez toho nelze fakticky přijmout tělo, protože by pak i v jiných případech v České republice mohlo dojít právě k podobným incidentům a záměnám,“ tvrdí.

ZA SVÝM TVRZENÍM STOJÍ

Jak znovu na dotaz Deníku reagoval majitel pohřební služby Memory Michael Dimitrov, již léta po jeho lidech nikdo při pouhém provedení obřadu bez kremace žádné doklady nechtěl. „Nenapadá mě důvod, proč právě v tento den, kdy nastal problém, by pracovníci krematoria přimhouřili oči a tyto doklady po nás nevyžadovali. Kdyby to bylo tak výjimečné, proč by si na to nedali větší pozor,“ sdělil. Obě rakve, které dovezli, byly řádně označeny rakvenkami. „Jak by pomohl zápis v knize přivezených zesnulých, nebo další dokumenty, které nejsou součástí rakve, to také nechápu,“ uvedl Dimitrov s tím, že jeho zaměstnanci by tyto skutečnosti odpřisáhli i u případného soudu.

Ilustrační foto
Rodina na pohřbu zjistila, že je v rakvi jiný nebožtík

Na zodpovědnosti každého pracovníka v pohřebnictví je ohleduplný přístup s pietou včetně formalit. „Kdyby pracovníci externí pohřební služby přivezli dvě rakve s potřebnou dokumentací, situace by vypadala jinak a nešlo by o „záměnu květinové výzdoby“ ani samotných rakví. A i naši pracovníci by měli jasnější přehled. Záměně mohli zabránit i pracovníci pana Dimitrova, pokud by dokumenty byly v pořádku,“ tvrdí Kateřina Vrbová.

PRVNÍ POCHYBENÍ V KARIÉŘE

Za celou dobu jejího působení nikdy k žádnému takovému ani jinému excesu nedošlo. „Nicméně po této velmi nepříjemné události, tím spíše, o to tvrději a ještě zodpovědněji budeme nyní postupovat v případě přebírání zesnulých a budeme ještě více a nekompromisně vyžadovat veškerou potřebnou dokumentaci,“ uvedla nápravná opatření a doplnila, že současně nařídila všem zaměstnancům, aby v žádném případě ani ve výjimečných situacích nepřijímali těla zesnulých bez toho, aniž by byla jakkoli znemožněna identifikace oproti dokladům, nebo by nebyla dokumentace kompletní. „Pakliže by se to u nějaké pohřební služby stalo, budeme rakve takto problematicky identifikovatelné odmítat převzít, dokud nebude vše v pořádku,“ upozornila.