Významné ocenění získal Martin Volf z Biologického centra Akademie věd ČR za svůj výzkum vztahů mezi rostlinami a hmyzem. Na konci letošního roku mu byla udělena Cena Josefa Hlávky, která je určena pro talentované vysokoškolské studenty a výjimečné mladé badatele z Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Pro Biologické centrum AV ČR je to již druhé letošní ocenění od Nadace Josefa Hlávky, v září je převzal kolektiv autorů pod vedením Miloslava Šimka za dvousvazkovou vědeckou publikaci Živá půda.

Martin Volf se specializuje na výzkum evoluce chemických látek, které rostliny používají k obraně před býložravým hmyzem. „Už stovky let lidé využívají rostlinné produkty ve zdravotnictví, v průmyslu nebo v potravinářství. Ale k čemu jsou tyto látky rostlinám, jsme začali detailněji studovat až v posledních 60 letech. Mě zajímá, proč mají rostliny tolik chemických látek, k čemu jim slouží a jak tato obrovská diverzita vznikla,“ vysvětluje Martin Volf.

Trnoštílec horský.
Odborníci objevili na Šumavě další vymizelé druhy brouků

V průběhu milionů let společného soužití si rostliny i hmyz musely vytvářet a stále vylepšovat obranné mechanismy. Je to jako závody ve zbrojení; zatímco rostliny se snaží vyvinout co nejúčinnější obranu, hmyz se stále zdokonaluje, aby nový způsob obrany překonal. „Například na dubech jsme zkoumali, jak změní své chemické složení, když je napadnou housenky. V reakci na napadení začnou vylučovat látky, které hmyzu nechutnají, a zároveň lákají predátory, kteří dubům pomáhají zbavit se housenek,“ uvádí Martin Volf.

Podobná situace je třeba u vrb. Jejich kůra i další části rostliny obsahují salicyláty (mimochodem se z nich vyráběl dříve acylpyrin), které hmyzu nechutnají. Existuje ale druh mandelinek, jimž salicyláty nevadí. Proto mají i vrby lákadlo na predátory. Jsou to látky, které se šíří vzduchem a vábí predátory živící se hmyzem. Tyto látky ovšem mohou vrby používat "univerzálně", aby se ochránily.

V rámci projektu Česká krajina byli vypuštěni do dalších rezervací ve volné přírodě divocí koně.
Na Třeboňsko dovezli divoké koně, budou žít u Lužnice

Na Biologickém centru AV ČR inicioval Martin Volf zcela nový směr výzkumu zaměřený na chemickou ekologii, absolvoval stáže ve Finsku (University of Eastern Finland), v USA (Smithsonian Institution a University of Minnesota), v Japonsku (Tomakomai Experimental Forest) nebo na iDiv (German Centre for Integrative Biodiversity Research) v Lipsku. Po svém úspěšném návratu byl jmenován vedoucím Laboratoře evoluční ekologie. Martin Volf se kromě svého hlavního tématu zajímá i o ochranu přírody, podílel se např. na studii o vymírající populaci střevlíka lesklého v Krušných horách. Rovněž vyučuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Sršeň. Ilustrační foto
Hitem týdne vědy se stalo video ze sršního hnízda, podívejte se také

Cenu Josefa Hlávky v roce 2020 obdrželo 43 studentů z českých univerzit a vysokých škol a 5 mladých vědců z Akademie věd ČR