Kauzu jsme čtenářům přiblížili 1. května na www.ceskobudejovicky.denik.cz/odsousedu. Jde o obraz „Pár“, který v roce 1951 milovnice umění z Vídně zapůjčila tehdy založené Nové galerii města Lince. Žena zemřela v roce 1965 av jejím odkazu dědicové našli v roce 2006 doklad o převzetí půjčeného obrazu. „Dokument nese znak města a podpis Waltera Kastena, tehdejšího zastupujícího ředitele galerie,“ napsal čtvrteční linecký deník OÖN.

Dědicové požádali o vrácení obrazu, jehož hodnota je podle odhadu 100 000 až čtvrt milionu eur. Když město sdělilo, že „Pár“ není k nalezení, dědicové podali žalobu o stotisícové odškodnění. Vrchní zemský soud nyní rozhodl, že nedostanou nic. „Kauza by se tak brzy zase mohla vrátit před Nejvyšší soudní dvůr,“ poznamenaly OÖN. Ten věc už jednou pro formální pochybení vrátil linecké instanci.

Zemský soud nyní v novém projednání konstatoval, že tehdejší převzetí a zřejmé následné ztracení obrazu Novou galerií má za prokázané. „Nepřipustil ale nárok dědiců na náhradu škody. Potvrzení o převzetí vystavené majitelce zástupcem galerie prý není relevantní, přejímací doklad by musel být podepsán tehdejším starostou Ernstem Korefem a dvěma dalšími členy městské rady,“ píše OÖN. Soud tak přitakal názoru právního zástupce žalovaného města.

„Podle tohoto rozsudku by si muzeum mohlo klidně nechávat cizí obrazy a neposkytovat za ně žádnou náhradu,“ cituje deník právního zástupce dědiců. Ti se chtějí proti rozsudku odvolat. Další linecký deník Volksblatt poznamenává, že prý nikdo ani neví, jak vůbec Schieleho „Pár“ vypadal…