„Nutné je především opravit střechu. Hlavně nad presbytářem a částečně i nad sakristií," upřesnil Pavel Němec. Doplnil, že náklady na výměnu některých již shnilých trámů, ale také střešní krytiny, přesáhnou částku 800 tisíc korun. „Peníze sháníme, chybí nám ještě asi 600 tisíc," vyčíslil Pavel Němec s tím, že časem by bylo třeba opravit celou střechu, což vyjde asi na dva a půl milionu.

Peníze se studenti vedení spirituálem snaží sehnat doslova, jak se dá. Jedním ze způsobů byl i nedávný koncert souboru Dyškanti, který se v kostele svaté Rodiny uskutečnil. „Lidé mohou také poslat dar na děkanství, případně peníze přinést osobně," poprosil Pavel Němec. „Hledáme ale i další cesty. Například jsme vyráběli a následně prodávali adventní věnce, chystáme se také požádat o dotaci z městského rozpočtu," doplnil spirituál gymnázia. Připomněl, že časem bude třeba obnovit i fasádu.

Objekt kostela za komunismu sloužil jako sklad státního archivu. Po revoluci byl dlouhé roky zavřený. Někdejší slávu a lesk mu vrátili právě studenti i pedagogové BiGy a dalších budějovických škol, kteří stáli u zrodu myšlenky obnovy kostela, ale také sami ve svém volném čase přiložili ruku k dílu. Svůj čas památce věnují dosud. „Podílíme se hlavně na zajištění kulturního programu. Snažíme se, aby kostel stále žil," řekl Jan Kubíček (20), který BiGy sice už vystudoval, ale zatím zůstal ve funkci kostelníka.

Jak postupovala obnova památky- 1. června 2012: první mše svatá
- červenec 2012: propojení kostela a sousedního biskupského gymnázia
- srpen 2013: zabudováno podlahové topení
- prosinec 2013: ozvučení
- leden - srpen 2014: restaurování stěn
- srpen 2014: osvětlení
- září 2014: nová podlaha
- listopad 2014: dokončení zlacení
- prosinec 2014: znovuotevření