Klidná hladina se během minuty změní v metrové vlny. Lipenské jezero je zrádné nečekanými změnami počasí, které zaskočí i mistry jachtingu, ale hlavně rybáře a plavce, kteří mnohdy nemají šanci na záchranu vlastními silami. A díky členům Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov (VZS ČČK) mají naději na budoucnost.

Teď ale mají rozhodnutím Národního parku Šumava (NPŠ) do 15. července vyklidit stanoviště na pravém neobydleném břehu. Zdůvodňuje to obavou z možnosti komerčních aktivit, jež by mohly ohrozit biotopy výskytu tetřívka obecného, hýla rudého a losa evropského. Objekt bývalých garáží pohraniční stráže stojící na pozemku Povodí Vltavy pronajímá NPŠ záchranářům od října 2011 a smlouva platí ještě více než dva roky.

PRAVÝ BŘEH JE PROBLÉM
Z hlediska zásahů a zdravotní služby je pravý břeh Lipna nejproblematičtější lokalitou v ČR, kterou ale navštíví tisíce cyklistů a pěších turistů, kteří zřejmě živočichy neruší.

Pomoc na Lipně 
Záchranné akce v roce 2016
- 110 celkem
- 23 zásahů při záchraně
osob v přímém ohrožení
života
- 3 utonulé osoby

„Kyselov má z pohledu naší práce ideální polohu a navíc se jedná o chráněné přirozené přístaviště. Leží zhruba v polovině Lipna a je odsud dokonalý výhled na všechny strany jezera. Vzhledem k blízkosti hranic můžeme také ihned upozornit na nebezpečí rakouské či německé rybáře ze-jména při rychlé změně počasí. Pokud bychom o toto stanoviště přišli, byli bychom odkázáni jen na mateřskou základnu na levém břehu v Dolní Vltavici. Což při zásazích na pravém břehu znamená velkou časovou ztrátu a zvýšení nebezpečí ohrožení života lidí,“ vysvětluje Milan Bukáček, proč se snaží demolici kyselovského stanoviště zabránit. Když se to nepodaří, nebude už možné tam vybudovat nové záchranářské zázemí.

Zatímco na levém břehu Lipna záchranáři ošetřují i rozbitá kolena či bodnutí hmyzem, případy u protějšího břehu jsou závažnější.

Se zrušením kyselovského stanoviště nesouhlasí ani hejtmanka Ivana Stráská. „Nechápu, proč se má rušit něco, co dobře funguje, slouží lidem a zachraňuje životy. Argumenty o ochraně přírody jsou pokrytecké,“ zdůraznila s tím, že je kraj připraven vodním záchranářům s touto kauzou pomoci, například formou právního poradenství.

Poslední šancí je ministr životního prostředí, jemuž  Milan Bukáček zaslal otevřený dopis s žádostí o možnost pokračování záchranářské práce v Kyselově.