Zde při slavnostním ceremoniálu převzali od zástupců Českého červeného kříže zlaté a stříbrné medaile za bezplatné dárcovství krve.
Zlatou medaili za 40 bezplatných odběrů krve si převzalo celkem 15 dárců a stříbrnou medaili za 20 odběrů si domů odneslo 29 dárců krve.

Ocenění dárci se shodli na jednom. Darovat krev jim přináší příjemný pocit, který je 
k nezaplacení. Často také sami splácejí pomyslný dluh společnosti, protože před lety transfuzi potřebovali oni nebo někdo z příbuzných.

Monika Valihrachová, 29 let,
České Budějovice
„Můj dědeček hodně potřeboval transfuze, takže ho potěšilo, když jsem sama začala darovat krev. Říkal, že tak alespoň doplním to, co mu dali. To mě ale k dárcovství nepřivedlo, byli to moji kamarádi. Ti totiž chodili darovat pravidelně, a tak, když mi bylo osmnáct, vyrazila jsem k prvnímu odběru. Už od té chvíle to pro mě byl skvělý pocit, že tak mohu někomu pomoci. Dnes jsem si mohla domů odnést stříbrnou medaili."

Bohumil Plojhar, 51 let,
České Budějovice
„Asi před dvaceti lety jsem se živil jako truhlář. No a chlapi od nás z práce chodili darovat krev pravidelně. Nechtěl jsem trhat partu, takže jsem s nimi do nemocnice vyrazil také. 
A vidíte, dnes už mám za sebou 40 odběrů a pokračuji dál. Je to podle mě správná věc. 
Z rodiny nikdo jiný zatím krev pravidelně nedaruje. Moji synové o to sice projevili zájem, ale teď se čerstvě přestěhovali do Prahy, takže zatím darovat nechodí."

Petr Janovský, 35 let,
České Budějovice
„Už pět let chodím pravidelně několikrát ročně do nemocnice, kde daruji krev. Přivedl mě k tomu kolega a dodnes to považuji za skvělý nápad. Před lety jsem totiž sám transfuzi potřeboval. Původně jsem si dal předsevzetí, že darovat půjdu desetkrát, abych vrátil, to co mi v nemocnici dali, když jsem to potřeboval. Po deseti odběrech jsem ale darovat nepřestal. Dokonce jsem k darování krve přivedl i svého známého."