Staré stromy na Velešínsku se mohou radovat. Organizace Modron totiž získala 38 450 korun na jejich záchranu.
„Dostali jsme částku z grantového fondu ČSOB,“ říká Dana Kindlmannová ze sdružení Modron.

„Náš projekt je zaměřen na obnovu tradičně pěstovaných odrůd ovocných stromů, které v intenzivně zemědělsky využívaném regionu ztratily svůj význam. Odbornými exkurzemi do starého ovocného sadu, výstavou ovocných odrůd, společným moštováním i výsadbou nových stromků chceme obnovit tradice a vztah k ovocným stromům, které představují význačné přírodní i kulturní dědictví Jihočeského kraje,“ pokračuje Dana Kindlmannová.

„Projekt věnujeme i našim prarodičům, kteří tyto stromy s lásku sázeli pro nás, abychom i my mohli posedět v jejich stínu, obdivovat jejich krásu a pochutnávat si na jejich plodech, případně sušených křížalách, marmeládách nebo povidlech,“ dodává Dana Kidlmannová. Sdružení Modron chystá 17. července od 9 hodin odbornou exkurzi nazvanou Léto v sadu v ovocném sadu nad čističkou odpadních vod ve Velešíně.

„Prostřednictvím našeho grantového programu chceme zvýšit zájem občanů o dění v regionu a povzbudit je k aktivitě,“ vysvětluje Pavla Hávová z ČSOB.
„Podporujeme proto projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, na péči o místní kulturní dědictví a na rozvoj kulturního a spolkového života. Náš program stimuluje upevnění dobrých sousedských vztahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. Podporuje projekty, které mají pozitivní dopad na komunitu, protože do realizace aktivně zapojí místní obyvatele.“

Hodnotící komise, jejíž členem je i zástupce Deníků Bohemia, rozdělila dva miliony korun mezi 45 projektů. Z jižních Čech uspěl jediný. (rag)