S myšlenkou usilovat o titul Ekoškola přišel ředitel základní školy Zdeněk Špaček. „Na prvním místě je jednoznačně motivace vychovávat děti 
k tomu, aby  byly šetrnější 
k přírodě," uvedl.

Ekologií se zabývá dlouho a v tomto  projektu vidí  možnost, jak předávat dětem své zkušenosti 
a obecně rozvíjet jejich vztah k přírodě. Do projektu zapojil učitelku Hanu Vránovou, která si realizaci programu vzala na svá bedra.

Na snímku je Hana Vránová s žáky, kteří 
se stali členy tzv. ekotýmu. Ten plnil úkoly a kritéria nutná k získání prestižního titulu Ekoškola.