Každý, kdo projíždí Budějovicemi ve směru Tábor – Rakousko nebo Třeboň – Písek, zná Strakonickou ulici, která je součástí mezinárodního tahu I/3. Využívají ji i obyvatelé velkých sídlišť na levém břehu Vltavy, kteří tudy míří třeba do centra města. Od pátečního večera 22. dubna 2022 začnou na Strakonické opravy, které ji zúží na polovinu.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky jsou práce naplánované na dva měsíce. Pokud je nezdrží nevhodné počasí, mohly by ale skončit už na začátku června. Díky tomu, že má Strakonická čtyři jízdní pruhy, je možné rekonstrukci vozovky organizovat tak, aby zůstal vždy jeden pruh v každém směru průjezdný. O víkendu 7. a 8. května se ale počítá s frézováním nájezdových ramen z levobřežní komunikace na Strakonickou (tzv. diamant). Dvakrát bude o víkendech také omezen průjezd křižovatkou Strakonická – Plzeňská, takže místní řidiči budou muset počítat s lokálními objížďkami. „Za nepříjemnosti se řidičům předem omlouváme,“ žádá veřejnost o trpělivost Adam Koloušek.

Čeká se zdržení

Je pravděpodobné, že zúžení Strakonické bude mít za následek prodloužení průjezdu. Určitou náhradou může být trasa Nádražní – Mánesova – Na Dlouhé louce, ale ta je zejména v dopravní špičce už nyní značně frekventovaná. Opravy Strakonické se provádějí kvůli odstranění vyjetých kolejí a jiných vad vozovky.

Stavba dálnice v místě budějovické výpadovky na Trhové Sviny, kterou je Novohradská ulice
Stará Novohradská v Budějovicích zmizela, staví dálniční nadjezd, podívejte se

Oprava se bude zhruba týkat úseku v obchodní zóně mezi křižovatkou Strakonické s Pražskou třídou a novým mostem přes Vltavu. Hlavním důvodem opravy úseku dlouhého 0,7 kilometru jsou vyjeté koleje, trhliny nebo velké množství výsprav. Vozovka trpí především kamionovým provozem a brzděním a rozjížděním vozidel na semaforech. Provizorně už se zde krátké úseky u křižovatky s Plzeňskou alespoň částečně frézovaly, aby se odstranily největší nerovnosti na zvlněném asfaltu. Při opravě se bude frézovat starý asfalt a nové vrstvy mají vyztužit aramidová vlákna, speciální materiál přispěje k zesílení únosnosti vozovky.

Průběžné informace

„V součinnosti se zhotovitelem stavby budeme průběžně informovat o fázích stavby, abychom poskytli informace o průběhu jednotlivých etap opravy,“ říká Adam Koloušek a doplňuje, že o víkendu 23. a 24. dubna 2022 se chystá frézování vozovky od ranních hodin v pravé polovině vozovky – směr Plzeň.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede opravu komunikace společnost EUROVIA CS, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 44,6 mil. Kč bez DPH. Samotná oprava by pak měla být dokončena během dvou měsíců.

Na parkovišti u Lidlu na budějovické křižovatce ulic Rudolfovská a Vodní bude sraz zájemců o procházku podél Vráteckého potoka.
Podél Vráteckého potoka může vzniknout cyklostezka a park

Rozdělení na části

Celá akce je rozdělena do 9. částí, vše ale bude záležet také na povětrnostních podmínkách.

Fáze 1. - 23. 4. 2022 – 24. 4. 2022: Frézování vozovky od ranních hodin v úseku 98,100 – 98,300 km (pravá polovina vozovky – směr Plzeň) křižovatka Strakonická x Plzeňská ulice. Následuje pokládka asfaltových vrstev a VDZ (vodorovné dopravní značení), které bude dokončené do konce víkendu. Po dobu této fáze bude zrušena autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem na sídliště Vltava.

Fáze 2. - od 25. 4. 2022 do konce stavby: Budou zahájeny stavební práce na autobusové zastávce Strakonická – Obchodní zóna směrem na sídliště Vltava. Stávající zastávka bude přesunuta do odbočovacího pruhu k obchodnímu domu Möbelix.

Fáze 3. - 30. 4. 2022 – 1. 5. 2022: Frézování vozovky od ranních hodin v úseku 98,100 – 98,300 km (levá polovina vozovky – směr Třeboň) křižovatka Strakonická x Plzeňská ulice. Následuje pokládka asfaltových vrstev a VDZ, které bude dokončené do konce víkendu. Po dobu této fáze výstavby bude zrušena autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem do centra.

Fáze 4. - 2. 5. 2022 – 14. 5. 2022: Od 10. kalendářního dne výstavby budou probíhat práce v pravých jízdních pruzích na obou stranách vozovky od křižovatky Strakonická x Plzeňská ulice směrem k sídlišti Vltava. Bude probíhat frézování vozovky, lokální opravy obrubníků, výměna silničních svodidel a pokládka podkladní a ložní asfaltové vrstvy. Od této fáze bude přesunuta autobusová zastávka Strakonická – Obchodní zóna směrem do centra za křižovatku Strakonická x Plzeňská ulice. Zastávka bude přesunuta po celou dobu stavby. Během této fáze bude umožněno odbočení u MÚK Strakonická x Levobřežka.

Fáze 5. - 7. 5. 2022 – 8. 5. 2022: Tato fáze bude prováděna pouze o víkendu. Uzavírka ze 4. fáze bude prodloužena až na konec úseku a nebude možné využívat nájezdové větve MÚK Strakonická x Levobřežka. Bude provedeno dofrézování úseku a pokládka asfaltových vrstev.

Fáze 6. - 15. 5. 2022 – 23. 5. 2022: Během této fáze budou prováděny práce v obou levých jízdních pruzích od křižovatky Strakonická x Plzeňská ulice směrem na sídliště Vltava. Bude provedeno odfrézování a následná pokládka asfaltových vrstev. Na závěr bude provedeno VDZ.

Fáze 7. - 24. 5. 2022 – 30. 5. 2022: Frézování pravých jízdních pruhů od křižovatky Strakonická x Plzeňská ulice po křižovatku Strakonická x Pražská ulice. Následná pokládka asfaltových vrstev a provedení VDZ. Během této fáze bude možné odbočení na křižovatce ulic Strakonická x Pražská.

Fáze 8. - 28. 5. 2022 – 29. 5. 2022: O víkendu proběhne rozšíření (prodloužení) částečné uzavírky až k Pražské třídě včetně obou větví křižovatky ulic Strakonická x Pražská. Bude provedeno frézování vozovky a pokládka všech asfaltových vrstev. Na závěr bude provedeno VDZ.

Fáze 9. - 31. 5. 2022 – 6. 6. 2022: Tato fáze se týká úseku mezi křižovatkou Strakonická x Plzeňská a Strakonická x Pražská ulice, a to opravou levých jízdních pruhů. Bude provedeno frézování vozovky, demontáž svodidel a lokální opravy poškozených obrubníků a krajníků. Po těchto opravách bude provedena montáž svodidel a pokládka asfaltových vrstev. Na závěr bude provedeno VDZ.

Dílčí termíny jednotlivých fází jsou závislé na aktuálních klimatických podmínkách a postupu výstavby jednotlivých stavebních etap.