Nová archeologická, přírodovědná, geologická a národopisná stálá expozice Jihočeského muzea byla realizována z Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Celkové nálady se pohybují kolem 30 milionů korun,z nichž 10 procent poskytl zřizovatel – Jihočeský kraj.

Podle ředitele muzea Františka Štangla má vytvořené prostředí působit na návštěvníka emotivně. „Vtahuje ho do tématu a postupným objevováním vyvolává další touhu po poznání,“ líčí a dodává: „Expozice je založena na principu vcítění, vtažení návštěvníka do prostředí a doby daného tématu.“ Cílem je podle ředitele ukázat potenciál sbírek muzea. Nová výstava však představuje jen třetinu z milionu sbírkových předmětů.

Vykousané cesty larev brouka lýkožrouta smrkového pod kůrou kmene stromu. Ilustrační foto.
V jednom smrku může zimovat až 75 tisíc lýkožroutů

Projekt byl připravován více než tři roky. „Někdy to byla radost, jindy krev a pot,“ přiznává ředitel.

Na výstavě nenajdeme jen typické předměty ve vitrínách, velká část byla vytvořena interaktivně. „Je tu hodně infokiosků nebo například mikroskopy,“ nastiňuje František Štangl. Návštěvníky zaujmou i výsuvné šuplíky a další interaktivní prvky. Výstava má výrazný edukační charakter, chce přitáhnout pozornost dětských i dospělých návštěvníků, kteří se vrátí opakovaně. Připraven bude program pro první i druhý stupeň základní školy či středoškoláky.

Tragický požár ve Vejprtech
Po požáru ve Vejprtech se prověří bezpečnost i na jihu Čech

A co dále na výstavě najdeme? Mezi unikáty patří zub a kost z mamuta či amoniti. Hned v první místnosti návštěvníka zaujme vycpanina losa. Přírodovědná část se orientuje například na lesy i bezlesí jižních Čech či biotopy. Každý z nich je doplněn o výsuvné herbáře i vitríny s živočichy. Představeny zde jsou také vody jižních Čech. V archeologické části najdeme rozsáhle zastoupenou dobu bronzovou, nálezy z Třísova či z mohyly v Rovné. „Ten pohřeb bychom rádi do budoucna prezentovali na medvědí kůži,“ plánuje ředitel. Uvidíte fyzické modely třísovského oppida, mezolitického lovce aj., exponáty, ale i film o neolitické ženě při sklizni obilí. Geologická část o 670 exponátech představuje jihočeský fenomén vltavíny, minerály a horniny z jihu Čech, ale i ze zahraničí. Napříkladz Japonska, Peru, Kanady či Namibie. Národopisná chodba se soustředí na oblast Doudlebska.