„Zmiňované tiskopisy nebudou letos rozesílány, jak tomu bylo v předešlých letech zvykem, ale lze je získat například ve vestibulu budovy Úřadu práce v Českých Budějovicích,“ říká ředitel úřadu práce Ivan Loukota. Dále si lze o ně telefonicky požádat nebo je možné si je osobně vyzvednout přímo na oddělení sociální podpory.


Žadatel kromě žádosti musí předložit také doklad o výši ročních příjmů. Ten je možné si vytisknout z webových stránek www.mpsv.cz, zde ale není prodlužovací žádost.


„Vzhledem k tomu, že nezaopatřené děti, kterým je 15let a více, musí dokládat potvrzení o nezaopatřenosti – potvrzení o studiu – vždy na příslušný školní rok, budou tyto přijímány až od září, t.j. dodatečně doplněny k žádosti, která bude podána nyní,“ dodává Loukota.